ديدار فرمانده نيروهاي سپر جزيره مشترک با فرمانده كل نيروى دفاعى و رئيس ستاد مشترک نيروهاى مسلح بحرين

به گزارش خبرگزاري دولتي سعودي “واس”، سپهبد ستاد شيخ خليفة بن أحمد آل خليفة فرمانده نيروى دفاعى بحرين با سرلشگر عبدالعزيز بن احمد البلوى فرمانده نيروهاي سپر جزيره مشترک ديدار كرد.

در طى اين ديدار سپهبد شيخ خليفه بن احمد آل خليفه از تلاشهاى نيروهاى سپر جزيره مشترک در راستاى اهداف مشترک كشورهاى شوراى همكارى خليج عربى قدر دانى كرد.

و همچنين سرلشگر ذياب بن صقر النعيمى رئيس ستاد مشترک نيروهاى مسلح بحرين امروز در مقر اين ستاد با سرلشگر عبدالعزيز بن احمد البلوى فرمانده نيروى سپر جزيره مشترک ديدار كرد.

رئيس ستاد مشترک نيروهاى مسلح بحرين در طى اين ديدار از تلاشهاى نيروى سپر مشترک جزيره در همكارى نظامى مشترک ميان كشورهاى شوراى همكارى خليج عربى ستايش و قدردانى كرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید