عفو بین‌الملل: دنیا چشمانش را بر ناپدیدسازی‌های قهری در ایران بسته است

سازمان عفو بین‌الملل در آستانه ۳۰ اوت/ هشتم شهریور که “روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی قهری” نامگذاری شده، در بیانیه‌ای از جامعه جهانی به دلیل بی‌توجهی به عواقب وبحران‌های ناشی از کشتار زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷ هجری خورشیدی انتقاد کرده است.

در این بیانیه که روز چهارشنبه ششم شهریور ۹۸ منتشر شده، مقاومت وامتناع پیوسته مقام‌ها ومسئولان جمهوری اسلامی در مقابل افشای سرنوشت ومحل دفن هزاران مخالف ودگراندیش سیاسی در ایران که در جریان کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ قهراً ناپدید شده وطی روالی فراقضایی اعدام شدند، زمینه‌ساز بحرانی خوانده شده که جامعه جهانی چندین دهه است عمدتاً آن را ندیده گرفته است.

در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است: “مرگ هزاران قربانی هنوز به ثبت نرسیده است وهزاران جنازه ناپدیدشده در گورهای جمعیِ بینشان، در نقاط مختلف کشور، دفن شده است. بیش از ۳۰ سال است که مقام‌ها ومسئولان ایرانی از اقرار رسمی به وجود این گورهای جمعی امتناع کرده ومکان آنها را مخفی نگه داشته‌اند”.

عفو بین‌الملل چهارم دسامبر ۲۰۱۸ در گزارشی تاکید کرد اعدام‌شدگان ۶۷ به صورت قهری ناپدید شده ودر رویه‌ای فراقضایی در زندان‌ها اعدام شده‌اند. این سازمان مقام‌ها ومسئولان جمهوری اسلامی را به دلیل پنهان نگه داشتن سرنوشت ومحل دفن هزاران مخالف ودگراندیش سیاسی اعدام‌شده در سال ۶۷ به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید