كويت از احتمال بسته شدن تنگه هرمز ابراز نگراني كرده است

در پي اظهارات پياپي مقامات نظامي ايران وتهديدشان به بستن تنگه هرمز در برابر حركت كشتيراني نفتي وعبور نفتشكش هاي صادرات نفت ازين تنگه مهم، مقامات کشور كويت از احتمال بسته شدن تنگه هرمز ابراز نگراني كردند.

معاون وزیر خارجه کویت، خالد الجار الله، درين باره تأكيد كرد كه كشورش به بسته شدن تنگه هرمز وتهدیدها در این خصوص با نگراني نگاه ميكند.

به گزارش “عاجل” بنقل از روزنامه كويتي “الراي”، الجار الله در حاشيه بزرگداشت سالروز شراكت ميان كويت وسازمان ملل متحد براي پيماني جهاني مهاجرت گفت: “ما با نگراني به اين تهديدها نگاه ميكنيم وهميشه ازين تنش براي منطقه مان خويشتنداري ميكنيم واميدواريم كه خردمندي وصلح در اين منطقه مهم در جهان همواره است”.

بسياري از نظاميان ايران بويژه سرداران سپاه پاسداران بارها تهديد به بستن تنگه هرمز كردند در واكنشي به حريم صدور نفت ايران بر اثر تحريمهاي بين المللي عليه رژيم جمهوري اسلامي.

اما رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، سرلشكر باقري، اخيرا درين زمینه گفت: “ما قصد بستن تنگه هرمز را نداریم؛ مگر اینکه دشمني دشمنان به حدي برسد که چاره‌ای جز آن نباشد”.

تنگه هرمز با عرض حدود 55 کیلومتر محل عبور حدود يك سوم از كل نفت خام جهان است که توسط کشتي هاي نفت‌کش حمل ميشوند.

ممکن است شما دوست داشته باشید