نيروهاي سعودي موفق شد حمله تروريستي را عليه اداره پليس در الزلفى خنثى سازي كند

نيروهاي امنيتي سعودي، امروز يك شنبه ۱ ۲ آوريل موفق شدند حمله مسلحانه تروريستي را عليه اداره تحقيقاتي پليس در استان الزلفى شمال غرب پايتخت رياض خنسى سازي كنند وحمله كنندگان را كشتند، امروز.

به گزارش خبرگزاري دولتي سعودي “واس”، سخنگوي رياست امنيت كشور گفت كه نيروهاي امن توانست يك حمله مسلحانه تروريستى عليه اداره تحقيقاتي پليس در استان الزلفى را پيشگيري كند وچهار عاملان اين حمله را كشتند.

سخنگوي رياست امنيت كشور سعودي با اشاره به پيگيري نهادهاي امنيتي هويت عاملان حمله تروريستي تاكيد كرد كه نيروهاي امنيتي بر مواد منفجره وآنچه را در اختيار حمله كنندگان مهار كرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید