“عاجل” يك روزنامه الكترونيكي است كه در سال 2007 تأسيس شد ومجوز از وزارت فرهنگ سعودي دارد. روزنامه عاجل از برجسته ترين سايت خبري شد كه اخبار پادشاهي عربستان سعودي ومحلي وبين الملل را كه مورد علاقه خواننده سعودي قرار ميگيرد پوشش مي دهد از طريق گروهي از دبيران وگزارشگران در سراسر كشور قرار دارد.
در نتيجه پايداري با حرفي وعرضه خدمات رسانه اي با كيفيت بالا براي خوانندگانش، روزنامه “عاجل” دومين پربيننده ترين سايت خبري در پادشاهي سعودي شد وسومين بر سطح كشورهاي شواري همكاري خليج عربي.
گروه “عاجل” بر ارتباط مستقيم با منابع اطلاعات وتصميم گيرندگان در پادشاهي عربستان سعودي مراقب باشند، واين به راستي واعتبار اخبار وسرعت نشرش به خواننده سعودي بازتارب مي شود.
“عاجل” گروهي از دبيران وگزارشگران حرفه اي دارد كه مي توانند با شرايط كاري مختلف در پادشاهي سعودي كار كنند.
“عاجل” هم گروهي ديگر از دبيران وگزارشگران كه در سراسر كشورهاي خاورميانه وشمال آفريقا قرار دارند دارد كه هدف اينست كه شناساندن خواننده سعودي بر همه رويدادهاي منطقه.
“عاجل” در نوشتن خبرها به “كتاب راهنمايي” حرفه اي پايدار است كه اين كتاب به تعهد شرف رسانه اي برمي گيرد وبا ارزش هاي رسانه اي در نشر اطلاعات وهم با راستي واعتبار خبر همواره است وهدف اينست كه عرضه خدمات رسانه اي معتبر –مي تواند به آن اعتماد كند- به همه خوانندگانمان در داخل وخارج پادشاهي سعودي.
بيش از 80 درصد از خوانندگان روزنامه “عاجل” كمتر از 45 ساله هستند؛ واين نشان مي دهد كه اين روزنامه موقعيت بالا در ميان جوانان برخوردارست بدليل متن معتبر وبروز رساني را كه عاجل از طريق سايت الكترونيكي اش تقديم ميكند.
روزنامه “عاجل” از جديدترين فناوري وتكنولوژي براي عرضه بهترين خدمات رسانه اي به خواننده استفاده مي كند، علاوه بر يك سيستم نوين نگهداري براي پيشگيري تلاش هاي نفوذ وهك كردن.
روزنامه “عاجل” از يك اپليكيشن معتبر براي گوشي هاي هوشمند استفاده مي كند براي پوشش برنامه وسيستم گوشي هاي: Android, iPhone و Blackberry.