همزمان با تشديد بحران اقتصادى وكاهش ارزش پول ملى
همزمان با تشديد بحران اقتصادى وكاهش ارزش پول ملى

کاهش صادرات ایران به اروپا به کمترین میزان از ۴۰ سال گذشته

کمیسیوناروپایی در تازه‌ ترین آماری که منتشر کرده است می ‌گوید صادرات ۲۸ عضو اتحادیهاروپا به ایران در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال قبل آن نصف شده، اما واردات آنها از ایران بیانگر ۱۴ برابر کاهش است.

به گزارش "راديوفردا"، نهاد آماری اتحادیه اروپا، اشاره كرد، این اتحادیه در سال گذشته میلادیچهار میلیارد و۵۲۴ میلیون یورو صادرات کالا به ایران داشته وتنها ۷۰۱ میلیون یورو واردات ازایران انجام داده که کمترین میزان از زمان پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ تاکنون است.

بدین ترتیب،صادرات ایران به اروپا از بالای ۱۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۷ به ۹.۵ میلیارد یورودر سال ۲۰۱۸ وبه ۷۰۰ میلیون یورو در سال گذشته سقوط کرد.

جزئیاتآمارهای کمیسیون اروپایی نشان می ‌دهد که آلمان با بیش از ۱.۵ میلیارد یورو، بزرگترینصادرکننده کالای اروپایی به ایران در سال ۲۰۱۹ بوده است. صادرات این کشور به ایران در سالگذشته نسبت به سال ۲۰۱۸ تقریبا نصف شد.

جزئیاتآمارهای کمیسیون اروپا نشان می ‌دهد در دوران قبل از خروج آمریکا از برجام، ۸۵ درصد صادرات ایرانبه چهار کشور فرانسه، یونان، ایتالیا واسپانیا، یعنی مشتریان عمده نفتی ایران دراتحادیه اروپا انجام شده است اما این کشورها در سال ۲۰۱۷ حدود ۸.۴۴ میلیارد یوروواردات از ایران داشتند، اما پارسال کل واردات آنها به ۲۶۴ میلیون یورو سقوط کرد.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa