آمار: ۵۸ درصد مردم ایران قدرت خرید مواد غذایی ضروری را ندارند
آمار ۵۸ درصد مردم ایران قدرت خرید مواد غذایی ضروری را ندارند

آمار: ۵۸ درصد مردم ایران قدرت خرید مواد غذایی ضروری را ندارند

بررسی طبقه‌بندی خانوارهای کشور بر اساس سطحدرآمد بیانگر آن است که در سال ۹۸ بیش از ۵۸ درصد مردم توانخرید همه کالاهای اساسی مورد نیاز برای داشتن حداقل معیشت را ندارند واین وضعیتدشوارتر نیز خواهد شد.

افزایش موادغذایی در ماه‌های گذشته در حالی که درآمدها ثابت بوده بیانگر آنست که قدرت خریدمردم به شدت کاهش یافته وبرخی مواد غذایی از سفره قشرهای متوسط رو به پایین شده ومصرفبرخی دیگر از مواد غذایی هم به‌شدت کاهش یافته است.

بر اساس تازه‌ترینگزارش مرکز آمار، از ابتدای سال گذشته تا خرداد امسال به طور میانگین قیمت موادغذایی پرمصرف دو برابر شده است. از آنجا که میزان درآمد اقشار متوسط وکم‌درآمدمانند کارمندان، کارگران وبازنشستگان در یک سال گذشته کمتر از ۲۰ درصد افزایش یافته،طبیعی است با افزایش قیمت چند ده درصدی مواد غذایی، قدرت خرید آنها به‌ شدت کاهش یافتهاست است.

در همینرابطه روزنامه "جام جم" گزارش داده که در فروردین سال گذشته برای خرید یکسبد غذایی شامل اصناف گوناگون غذاها مجموعا ۲۱۸ هزار تومان پول لازمبود؛ اما برای خرید همین سبد غذایی در خرداد امسال، ۴۲۹ هزار تومان پول لازمبوده است؛ یعنی ۹۷ درصد افزایش قیمت نسبت به سال گذشته.

این در حالیستکه قیمت‌ها در مناطق مختلف کلانشهرها نیز متفاوت است، مناطق متوسط و رو به بالا قیمت‌هاییگران‌تر از مراکز وجنوب شهرها ارائه می‌کنند وساکنان این مناطق اگر از قشر کارمند یابازنشسته باشند، هزینه بیشتری را متحمل خواهند شد.

Related Stories

No stories found.