صادرات نفت ایران مورد كاهش شديد قرار گرفت
صادرات نفت ایران مورد كاهش شديد قرار گرفت

آمریکا ۲.۷ میلیون بشکه نفت ایران را از بازار حذف کرد

وزیر خارجه آمریکا می‌گوید واشینگتن مطمئن بود که استراتژی تحریم‌ها جواب خواهد داد كه اين تحریم‌ها باعث شده است که ۲.۷ میلیون بشکه نفت ایران (در روز) از بازارهای جهانی حذف شود.

پومپئو گفته است آمریکا برنامه‌ریزی کرده بود که بدون تاثیر منفی بر بازارهای جهانی نفت، ۲.۷ میلیون بشکه نفت ایران را از بازار حذف کند تا از دسترسی تهران به درآمدهای کلان برای "راه‌اندازی کارزارهای ترور در نقاط مختلف جهان" جلوگیری کند.

وی گفت واشینگتن در این کار موفق بوده است وعرضه نفت در بازارهای جهانی به خوبی پیش می‌رود و کمبودی وجود ندارد. بر اساس ارزیابی خبرگزاری رویترز از منابع صنعتی وکشتی‌رانی، صادرات نفت ومیعانات گازی ایران در ماه ژوئیه روی هم رفته به ۱۲۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

این رقم در اردیبهشت پارسال که آمریکا از برجام خارج شد، حدود ۲.۸ میلیون بشکه بود، اگرچه متوسط صادرات نفت ایران در دوران قبل از خروج آمریکا از برجام حدود ۲.۵ میلیون بشکه بود.

آخرین آمار ماهانه اوپک که جمعه هفته گذشته در سایت رسمی آن منتشر شد، نشان می‌دهد تولید نفت ایران در ماه ژوئیه به روزانه حدود ۲.۲ میلیون بشکه رسیده است. این رقم در دوران قبل از تحریم‌ها بالای ۳.۸ میلیون بشکه بود.

ایران همچنین حدود ۶۰۰ هزار بشکه تولید میعانات گازی دارد که بیش از نیمی از آن را در داخل مصرف می‌کند. ایران روزانه حدود ۱.۸ میلیون بشکه نفت مصرف می‌کند و مازاد آن را یا باید بفروشد یا ذخیره کند.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa