همزمان در آستانه ایام نوروز
همزمان در آستانه ایام نوروز

مقام ایرانى: انتقال ارز همچنان جزو مشکلات اصلی ما است

عضو انجمن تولید کنندگان شیرینی وشکلات، وحید هوشنگ نژاد، امروز پنجشنبه بيست وسوم آبان گفت كه همچنان انتقال ارز جزو مشکلات اصلی ما است وکمتر بانکی حاضر است پول با منشاء ایران را قبول کند.

هوشنگ نژاد درگفت‌وگو با خبرگزارى "ایلنا" در خصوص مشکلات ارزی واحدهای تولید شیرینیوشکلات ادامه داد: برای حل این مشکل مجبور هستیم از یک بانک دیگر به عنوان واسطهاستفاده کنیم که اخیرا تعداد این بانک‌های واسطه‌ای به 4 رسیده است".

عضو انجمن تولید کنندگان شیرینی وشکلات افزود: "همگی آن بانک ها کارمزد دریافت می ‌کنند وهمین امر باعث شده که قیمت تمام شده افزایش پیدا کند. ولى حتی اخیرا پول‌هایی که منشاء آنها از ترکیه است را هم قبول نمی ‌کنند".

وی در خصوصتامین کنندگان مواد اولیه این صنعت گفت: "عمده مواد مورد نیاز ما از اروپایغربی، ترکیه وچین تامین می ‌شود اما سخت‌گیرترین بانک‌ها در این خصوص چینی‌هاهستند وآنقدری که آنها در بحث انتقال پول سخت‌گیری دارند شرکت‌ها وبانک‌های اروپاییندارند".

هوشنگ نژادتوضيح داد كه "چینی‌ها اکثرا با آمریکا کار می ‌کنند وبه هیچ عنوان حاضر نیستندمنافع خودشان را به خطر بیاندازند ضمن آنکه اکثر سرمایه گذاران بانک‌های چینی آمریکاییهستند".

وی با اشارهبه صحبت‌های اخیر یک نماینده مجلس در خصوص ذرت آلوده گفت: "ایکاش شوراینگهبان وفیلترهایی که صلاحیت افراد را برای ورود به مجلس بررسی می‌ کنند فقط ازمنظر سیاسی آنها را مورد بررسی قرار ندهند بلکه به لحاظ تخصص وصحبت‌هایی که انجاممی‌دهند نیز بررسی کنند".

هوشنگ نژاد ادامهداد: متاسفانه چنین فرهنگی در کشور وجود ندارد که افراد وقتی از موضعی اطلاعندارند پشت یک تریبون عمومی در مورد آن اظهار نظر نکنند این اظهاراتی که به دروغدر مورد ذرت‌ها شد باعث ایجاد یک موج نگرانی ونابسمانی در جامعه گردید".

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa