ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تورم را در جهان دارد.
ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تورم را در جهان دارد.

ایران؛ سومین سقوط اقتصادی بزرگ جهان در سال ۲۰۱۹

آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۹ میلادی نشان می‌دهد ایران در حال دست وپنجه نرم کردن با یکی از عمیق‌ترین رکودهای اقتصادی تاریخ خود است يا به تعبیر ساده، طی یک سال، حدود یک دهم اقتصاد ایران آب رفته است.

بر اساس گزارشی که این نهاد بین‌المللی روز ۲۳ مهر ۱۳۹۸ منتشر کرده،رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی منفی ۹.۵ درصد برآورد شده است؛ رقمی که در ۳۱ سال گذشته بی‌سابقهبوده است. به تعبیر ساده، طی یک سال، حدود یک دهم اقتصاد ایران آب رفته است.

یک سال پیش‌تر هم (در سال ۲۰۱۸) رشد اقتصاد ایران منفی پنج درصد محاسبه شده بود. بنابراین، اگر فرض کنیم درسال ۲۰۱۷ اقتصاد ایران ۱۰۰ واحد بوده، یک سال بعد ۹۵ واحد شده ویک سالبعد از آن به ۸۵ درصد رسیده است؛ یعنی در فاصله دوسال، اقتصاد کشور ۱۵ درصد کوچک‌تر شده است.

در مقام مقایسه، اقتصاد کل جهان در این شش سال بهطور متوسط ۱۹ درصد رشد داشته است. در حالی که خالصرشد اقتصاد ایران در این مدت کمتر از ۱.۸ درصد بوده است.معنی این مقایسه، عقب ماندن ایران از قافله توسعه در زمانه‌ای است که اغلب کشورهایجهان با شیب و شتاب نسبتا پایداری در حال رشد وتوسعه ‌اند.

اما اقتصاد ایران در حالی که جمعیت آن روز به روززیادتر می‌شود، کوچک وکوچک‌تر می‌شود. مگر آن‌که اتفاقی بیفتد وایران از مدار تحریمو بحران خارج شود، طبق پیش‌بینی‌های صندوق پول، تا سال ۲۰۲۰ اقتصاد آن نرخ رشدی بالاتر از یک درصد را تجربه نمی‌کند. یعنی با احتسابافزایش جمعیت، عملا اوضاع تغییری نخواهد کرد وشرایط روز به روز سخت‌تر خواهد شد.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa