برای ساخت نیروگاه‌های حرارتی وبرق آبی، راه‌آهن وتأمین واگن‌های مترو
برای ساخت نیروگاه‌های حرارتی وبرق آبی، راه‌آهن وتأمین واگن‌های مترو

روسیه: ایران دو میلیارد دلار وام از ما تقاضا کرده است

وزیر انرژی روسیه، الکساندر نواک، گفت كه ایران دو میلیارد دلار وام درخواست کرده ومی ‌خواهد در نهایت میزان کل وام دریافتی از روسیه را به پنج میلیارد دلار برساند وافزود كه وزارت دارایی روسیه این موضوع را بررسی خواهد کرد.

بهگفته نواک، این وام برای ساخت نیروگاه‌های حرارتی، نیروگاه‌های برق آبی، راه‌آهن وتأمین واگن‌های مترو تقاضا شده است. در همين راستا، وزارت انرژی ایران هم اعلامكرد قرار است این وام به ساخت نیروگاه یک هزار و۴۰۰ مگاواتیسیریک هرمزگان، پروژه برقی‌ کردن راه‌آهن اینچه‌برون‌ گرمسار، توسعه نیروگاه‌ برق‌آبیگُتوند وغيره از پروژه ها اختصاص خواهد یافت.

موضوعپنج میلیارد دلار وام روسیه به ایران، حتی قبل از برجام مورد توافق طرفین قرار گرفتهبود وبر اساس توافق سال ۲۰۱۵،تاکنون چندین قرارداد برای اعطای وام برای طرح‌های نیروگاهی وخط آهن ایران از طرف روسیهامضا شده است.

پيشتر،خبرگزارى "ايسنا" در گزارش با تيتر: " اولتیماتومایران به روس‌ها" نوشت كه درحالی که روس‌ها قول داده‌ اند تا آخر ماه جاری میلادیبه وعده وام به ایران براى احداث نیروگاه سیریک جامه عمل بپوشانند، ایران اعلام کردهکه این آخرین فرصت روسیه است ودر غیر این صورت دولت روسیه باید پیمانکار را تغییر دهد.

بهگفته مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی، محسن طرزطلب، مبلغ کل قرارداد ۱.۴ میلیاردیورو ومبلغ وامی که قرار است از طریق روسیه تامین شود، ۱.۲ میلیاردیورو است. این آخرین فرصت به روسیه است ودر غیر این صورت دولت روسیه باید پیمانکاررا تغییر دهد.

براساس آمارهای رسمی گمرک روسیه، این کشور طی ۹ ماهسال جاری میلادی ۳۹۱میلیون دلار واردات از ایران داشته که نسبت به دور مشابهپارسال تغییری نکرده، اما صادراتش به ایران با افزایشی ۳۷ درصدیبه حدود ۱.۲میلیارد دلار رسیده است.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa