بانک سرمایه‌گذاری اروپا همکاری با ترکیه را متوقف کرد
بانک سرمایه‌گذاری اروپا همکاری با ترکیه را متوقف کرد

بانک سرمایه‌گذاری اروپا همکاری با ترکیه را متوقف کرد

بانک سرمایه‌گذاری اروپا اعلام کرده استکه همکاری‌های اقتصادی خود با ترکیه را متوقف می‌کند واين در راستاى عملیات نظامیترکیه در شمال سوریه كه عوارض وپیامدهای اقتصادی بسیاری برای دولت ترکیه در پی دارد.

بانک سرمایه‌گذاریاروپا كه سالانه حدود یک میلیارد و۵۰۰ میلیون دلار وامدر اختیار دولت وشرکت‌های ترکیه قرار می‌داد اکنون گفته می‌شود که این بانک دراعتراض به سیاست‌های ترکیه در منطقه وبه‌ویژه عملیات نظامی این کشور در شمال شرقیسوریه، از ادامه همکاری با آن کشور خودداری می ‌کند.

خبر توقف همکاریبانک سرمایه‌گذاری اروپا با ترکیه را روزنامه آلمانی "فرانکفورتر آلگماینه"روز سه‌شنبه ۳۰ مهر به نقل از یکی از مسئولان اینبانک اعلام کرده است. این خبر پس از انتشار آن از سوی روزنامه یاد شده توسطخبرگزاری‌ها نیز منتشر شده است.

خبرگزاری فرانسهبا انتشار گزارش مشابهی که متکی بر اطلاعات منتشر شده از سوی روزنامه"فرانکفورتر آلگماینه" است، اعلام کرده که بانک سرمایه‌گذاری اروپا در سالجاری حد اکثر ۱۰۰ میلیون یورو وام در اختیار ترکیه قرارمی‌ دهد.

بخش اعظم این رقممربوط به پروژه‌ فاضلاب ترکیه می‌شود که در ماه مه سال جاری تصویب شده بود. در اینچارچوب، بانک سرمایه‌گذاری اروپا رقم ۶۷ میلیون یورو برایتامین مالی این پروژه وام پیش بینی کرده بود.

مجموعه وام واعتباریکه بانک سرمایه‌گذاری اروپا در سال ۲۰۱۶ در اختیار ترکیهقرار داده بود، بالغ بر دو میلیارد و۲۰۰ میلیون دلاربوده است. به سخن دیگر، میزان مشارکت بانک سرمایه‌گذاری اروپا در پروژه‌های مختلفترکیه در سال جاری به کمتر از پنج درصد میزان سرمایه‌گذاری این بانک در ترکیه درسال ۲۰۱۶ رسیده است.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa