قیمت بسيارى از کالاها وخدمات متفرقه بطور فوق العاده افزایش يافته است
قیمت بسيارى از کالاها وخدمات متفرقه بطور فوق العاده افزایش يافته است

تورم سالانه شهریورماه در ایران به مرز ۴۳ درصد رسید

مرکز آمار ایران روز سه‌شنبه، دوم مهرماه، با انتشار گزارشی از افزایش نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهی به شهریورماه امسال، ۱۳۹۸، نسبت به دوره مشابه در سال گذشته به ۴۲.۷ درصد خبر داد.

نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری ۴۱.۹ درصد وبرای خانوارهای روستایی ٤٧.٤ درصد بوده که نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها وخدمات در روستاها بیشتر از شهرها بوده است.

این گزارش همچنین تورم کالاهای خوراکی وآشامیدنیرا ۶۲.۷درصد ارزیابی کرده ونشان می‌دهد افزایش قیمت این کالاها بسیار بالاتر از متوسطتورم کالاها وخدمات در کشور است.

کالاهایی مانند دخانیات، گوشت، ماهی ولبنیاتدر ایران تورم بالای ۸۰ درصدی داشته‌اند. تورم در بخش‌های خدمات، آموزش، آب، برق وسوختنیز کمترین میزان ودر محدوده ۲۲ تا ۳۰ درصد بوده است.

همچنین این گزارش که روز سه‌شنبه در سایترسمی مرکز آمار منتشر شد افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها را به ترتیب ۲۳.۷ درصد و۲۳.۶ درصد ارزیابی کرده است که درتناقض با آمارهای دیگر نهادهاست.

برای نمونه همین نهاد اخیرا گزارشی منتشرکرد که ازافزایش ١٤٨,٦ درصدی متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمینساختمان كلنگی و٨٢.٢ درصدی متوسط قیمت خرید وفروش یک مترمربع زیربنای مسكونی دربهار سال جاری نسبت به بهار پارسال خبر داده بود.

اگرچه بازه زمانی افزایش قیمت‌ها در ایندو گزارش متفاوت است، اما افزایش زیر ۲۴ درصدی قیمت مسکن طی ۱۲ ماهه منتهی به شهریورماهنسبت به دور مشابه سال تردیدآمیز است وکارشناسان زیادی طی ماه‌های گذشته نسبت به اینآمارها اظهار تردید کرده‌اند.

بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد متوسط قیمت خریدوفروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکیشهر تهران در مردادماه کمی بیش از ۱۳۰ میلیون ریال بود که نسبت به مرداد پارسال۷۶ درصد افزایش را نشانمی‌دهد.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa