صندوق بین‌المللی پول: نرخ تورم در ایران امسال به ۳۹ درصد می‌رسد
ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تورم را در جهان دارد.

صندوق بین‌المللی پول: نرخ تورم در ایران امسال به ۳۹ درصد می‌رسد

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ ترین گزارش خود پیش‌‌‌بینی کرده است که نرخ تورم در ایران در سال جاری از ۳۶.۵ درصد به ۳۹ درصد می‌رسد. در این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال گذشته خورشیدی را مثبت ۱.۵ درصد دانسته است.

صندوق بین‌المللی پول، در گزارش قبلی خود، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۹ را منفی پنج درصد پیش‌بینی کرده بود. این صندوق، رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۹۷ و۹۸ را هم به ترتیب منفی شش و منفی ۶.۸ درصد اعلام کرده بود.

در تازه ‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی شده که نرخ بیکاری نیز در ایران در سال جدید خورشیدی افزایش خواهد یافت براساس این گزارش، نرخ بیکاری در ایران از ۱۱.۲ درصد در سال گذشته، به ۱۱.۷ درصد در سال جدید خواهد رسید.

صندوق بین‌المللی پول همچنین می‌گوید نرخ بیکاری در ایران پارسال ۱۱.۲ درصد بوده و امسال به ۱۱.۷ درصد خواهد رسید.

از سوى ديگر، مركز آمار ایران نرخ بیکاری در سال ١٣٩٩ را ۹.۶ درصد اعلام کرد که در مقایسه با نرخ بیکاری در سال ۹۸، به میزان ۱.۱ واحد درصد کاهش داشت.

بر اساس گزارش مرکز آمار همزمان نرخ مشارکت اقتصادی نیز در سال ۹۹ در مقایسه با سال قبل از آن با افت ۲.۸ واحد درصدی به ۴۱.۳ درصد رسید.

با توجه به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۹۹، کاهش نرخ بیکاری در این سال را می‌توان به افت نرخ مشارکت اقتصادی وخروج جمعیت فعال از بازار کار نسبت داد.

بخشی از خروج نیروی فعال از بازار کار تحت تاثیر بحران کرونا وبخش دیگری از بابت رکود اقتصادی حاکم بر بازار رقم خورده که شانس وامید یافتن کار برای افراد جویای کار را به حداقل رسانده است.

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۸، حدود یک میلیون وچهارصد وسی هزار نفر از بازار کار خارج شده‌اند.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa