وزیر امور خارجه ایران، محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه ایران، محمد جواد ظریف

عمليات پولشویی کلان در ایران از زبان ظریف

وزیر امور خارجه ایران، محمد جواد ظریف، با حضور در مجلس شورای اسلامی درباره پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی ومبارزه با پول‌شویی وتامین مالی تروریسم توضیحاتی داد. اما در اظهاراتش بار ديگر بر عمليات میلیاردى پولشویی تاكيد كرد.

سال قبل محمد جواد ظریف درباره پول‌شویی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخل وخارج از ایران داشت. در همین رابطه، محمد جواد ابطحی در جلسه مجلس شورای اسلامی پرسش‌هایی درين مورد مطرح کرده بود كه وزیر امور خارجه نیز با حضور در این جلسه به این پرسش‌ها پاسخ داد.

ظریف درمورد گفت‌وگوی سال قبل كه در آن گفته بود: "در ایران خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند وآنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می ‌دهند حتماً آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها یا صدها میلیارد هزینه تبلیغات وفضاسازی در کشور علیه قوانین ضدپولشویی ایجاد کنند".

وزیر امور خارجه در سخنان خود دوباره از پولشوییکلان در ایران سخن گفت  این پدیده رابرخاسته از "منافع دارندگان پول" دانست اما ظریف اشاره‌ ای به هویت"دارندگان پول" نکرد.

این اظهارات ظریف نارضایتی مخالفان پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی FATF ودو لایحه پالرمو وتامین مالی تروریسم را در پی داشت واحضار او به مجلس را به دنبال آورد.

لازم به یادآوری است که گروه ویژه اقدام مالی بهایران تا ماه فوریه فرصت داده لوایح مربوط به پول‌شویی و همچنین تامین مالی تروریسمرا تصویب کند. در صورت عدم تصویب و اجرای این دو لایحه "اقدامات مقابله ‌ای"وسیعی علیه ایران پیش‌بینی شده است.

در صورت عدم تصویب این لوایح از سوی ایران، اینکشور از نگاه گروه ویژه اقدام مالی در لیست کشورهای پرخطر قرار می ‌گیرد. بر اساسارزیابی گروه اقدام ویژه مالی، در حال حاضر تنها کره شمالی در شمار کشورهای پرخطرارزیابی می ‌شود.

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa