بر این اساس واحد پول ایران، "تومان" است وهر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری است
بر این اساس واحد پول ایران، "تومان" است وهر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری است

فرار مالیاتی در ایران: سالی ٣٠ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان

وزیر امور اقتصادی ودارایی ایران، فرهاد دژپسند،فرار مالیاتی در كشور را بر اساس برآوردها بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. وبه گفته کارشناسان، فرار مالیاتی در ایران بیشتر با "جعل هویت"انجام می‌شود.

اقای دژپسند در سخنانی اخیرا گفته است:"برآوردها عددی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد؛ دلیل گسترده بودن دامنه این عدد راجع مالیاتمعوق شده باشد یا بنا به دلایل دیگری دریافت نشود که اینها جدا از فرار مالیاتیمحاسبه خواهند شد."

با تشدید تحریم‌های آمریکا، فروش نفت برای ایرانسخت شده واز این رو دولت ایران در پی جایگزینی منابع دیگر درآمد حتی ریالی است كه هفتهپیش دو مقام دولتی تایید کردند درآمدهای نفتی از بودجه جاری سال آینده (۱۳۹۹) جدا خواهد شد.

علی ربیعی، سخنگوی دولت گفته بود: "از سالآتی بودجه جاری از نفت جدا می شود وهر آنچه از این منبع به دست آید خرج تمرکززداییواقدامات توسعه‌ای می‌شود. ما به دنبال اصلاح قانون در این زمینه هستیم."

محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه وبودجه هم پیشتردر اظهاراتی مشابه گفته بود: "ما منابعی را که در سال آینده در چارچوب همیناصلاح ساختار بودجه باید اضافه وجایگزین نفت شوند بازبینی کردیم، چون الان نفت دربودجه هیچ جایگاهی در ردیف‌های هزینه‌ای ندارد."

با اینکه قرار است سال آینده درآمدهای نفت به هزینه‌هایعمرانی منتقل شود، این اولین بار خواهد بود که در بودجه سالانه ایران درآمد نفت درهزینه‌های جاری جایی ندارد.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa