بسیاری از طلبه‌هاى شیعی با ملیت‌های مختلف به حوزه علمیه قم می‌آیند تا تحصیلات دینی‌ خود را در تکمیل کنند
بسیاری از طلبه‌هاى شیعی با ملیت‌های مختلف به حوزه علمیه قم می‌آیند تا تحصیلات دینی‌ خود را در تکمیل کنند

بیش از ۵۰ درصد کارگران برقکار قم به خاطر کرونا بیکار شدند

شيوع کرونا در استان‌های پرخطر از جمله قم، موجب بیکاری کارگرانبسیاری شده است؛ در این میان، کارگران ساختمانی که پیش از این نیز به دلیل رکود گستردهبخش ساختمان با بیکاری‌های طولانی روبرو بودند، در وضعیت دشوارتری قراردارند.

به گزارش خبرگزارى "ایلنا"، علی‌اکبر علیی، رئیسانجمن صنفی برقکاران استان قم، در این رابطه ‌گفت: "به خاطر شیوع ویروس کرونا،بیش از ۵۰ درصد کارگران برقکار استان قم بیکار شده‌اند؛ البته این بیکاری محدود به کارگرانبرقکار نیست، بلکه همه کارگران ساختمانی استان قم در وضعیت مشابهی بسر می‌ برند وعموماًبیکارند".

وی افزود: "کارفرمایان از ترس کرونا، خرید اجناس اولیهرا عقب انداخته‌اند؛ مثلاً در صنف برقکاران، اجناس ومواد اولیه زیادی باید تهیه شودتا یک کارگر بتواند کار کند وکارفرما به خاطر اجتناب از تماس با فروشندگان، این اجناسرا نمی‌ خرد بنابراین کار، تعطیل می ‌شود".

علیی در ادامه گفت: "مشکل اینجاست که به کارگران ساختمانی،حتی آنهایی که بیمه شده‌اند وهر ماه حق بیمه را از درآمد ناچیز خود می ‌پردازند، بیمهبیکاری تعلق نمی ‌گیرد؛ ساختمانی‌ها که بیش از کارگران دیگر حق بیمه ماهانه می ‌پردازند،از بیمه بیکاری محروم هستند واکنون که به خاطر کرونا، مجبور به بیکاری شده‌اند، تامیناجتماعی ریالی به آنها نمی ‌پردازد".

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان قم، درباره مشکلکمبود تجهیزات بهداشتی از قبیل ماسک، دستکش وضدعفونی کننده در قم گفت: "کارفرمایانساختمان، هیچ اقدامی برای تهیه این اقلام بهداشتی نمی ‌کنند وکارگران اگر سر کار بروند،باید خودشان این اقلام را بخرند؛ در شرایطی که این تجهیزات کمیاب است وکمتر در داروخانه‌هاپیدا می ‌شود، کارگران مجبورند آنها را با قیمت گزاف از بازار آزاد  تهیه کنند".

علیی اضافه كرد: "دولت اگر واقعا می ‌خواهد مردم درخانه بمانند، لااقل در این شرایط بحران، به کارگران ساختمانی وام بدهد؛ به هر کارگرساختمانی، یک وام معقول بدهد تا کارگر بتواند حداقل با این وام، حق بیمه‌های عقب افتادهخود را پرداخت کند؛ در غیر این صورت، چطور می‌توان توقع داشت که کارگران ساختمانی درخانه بمانند وبه خیابان نیایند؟!".

logo
Ajel
parsi.ajel.sa