مالزی حساب‌های بانکی ایرانیان را به علت تحریم‌ها مسدود مى كند
مالزی حساب‌های بانکی ایرانیان را به علت تحریم‌ها مسدود مى كند

مالزی حساب‌های بانکی ایرانیان را به علت تحریم‌ها مسدود مى كند

بانک‌های مالزی به بستن حسا‌ب‌های بانکی افراد وهمچنینشرکت‌های ایرانی اقدام نموده‌ اند. گفته می‌شود که این اقدام به علت تحریم‌های مالیایران از سوی آمریکا صورت می‌ گیرد. فشار تحریم‌ها بر زندگی مردم در ایران بیشتر می‌شود.

خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه هشتم آبان باانتشار گزارشی از کوالالامپور خبر از بستن ناگهانی حساب‌های بانکی ایرانیان درکشور مالزی داده است. بانک‌ها به ایرانیان ساکن مالزی یک ماه فرصت داده‌ اند تاپول‌های خود را از حساب‌های بانکی‌شان خارج کنند.

یک روز پس از انتشار گزارش سازمان دیده‌ بان حقوقبشر درباره تاثیرات مخرب تحریم‌ها بر دسترسی مردم ایران به دارو ولوازم پزشکی، خبراز مسدود شدن حساب‌های بانکی ایرانیان در مالزی منتشر می ‌شود.

گفته می‌ شود شماری از افراد وشرکت‌های ایرانی کهدر مالزی حساب بانکی داشته‌ اند، این خبر را در گفت‌وگو با خبرنگار رویترز تاییدکرده‌ اند. علت مسدود شدن حساب‌هایبانکی ایرانیان توسط بانک‌های مالزی تحریم‌های ایران از سوی آمریکا اعلام شده است.خ

خبرنگار رویترز در گزارش خود از "بستن فله ‌ای"حساب‌های بانکی ایرانیان در مالزی سخن گفته است. این موضوع از سوی شماری از ایرانیانساکن مالزی وهمچنین یکی از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور نیزتایید شده است.

بانک‌ها تنها با ارسال یک نامه کوتاه وبدون ذکردلیل به اطلاع ایرانیان ساکن مالزی رسانده ‌اند که به عرضه خدمات بانکی به آنان پایانمی‌ دهند واز این بابت ابراز تاسف کرده‌ اند.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa