مرکز آمار ایران: شاخص فلاکت در کشور دو برابر شده است
مرکز آمار ایران: شاخص فلاکت در کشور دو برابر شده است

مرکز آمار ایران: شاخص فلاکت در کشور دو برابر شده است

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیتاقتصادی کشور می‌گوید شاخص فلاکت (مجموع نرخ بیکاری و تورم) در زمستان پارسال به ۳۹ درصد رسیده ‌است، در حالی که این رقم در زمستان ۹۵ حدود ۱۹٫۴ درصد بود.

به گزارش راديو فردا، بر اساس ارزیابی مرکز آمارایران، نرخ بیکاری در زمستان پارسال به ۱۲٫۱ درصد و نرخ تورم به ۲۶٫۹ درصد رسیده‌ است.

البته نرخ تورم بهار سال جاری نیز روند صعودیداشته‌است و در خردادماه به ۳۷٫۶ درصد اوج گرفته‌است. از طرفی بنا بر ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاریپارسال ایران ۱۳٫۹ درصد بوده وانتظار می‌رود در سال جاری میلادی به ۱۵٫۴ درصد اوج بگیرد. همچنین این رقم درسالهای آتی نیز افزایش خواهد داشت وبه ۱۹٫۴ درصد در سال ۲۰۲۴ اوج خواهد گرفت.

صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران در سال جاریرا نیز ۳۷٫۲ درصد پیش‌بینی کرده‌است. بدین ترتیبانتظار می‌رود شاخص فلاکت از زمستان پارسال به این سو، به شدت افزایش یافته باشد وآهنگرشد آن بیشتر هم شود.

آمریکا اردیبهشت پارسال از برجام خارج شد و تحریم‌هایشدیدی علیه ایران به اجرا گذاشته ‌است که مهم‌ترین آنها تحریم نفت ایران است کهسهمی ۶۰ درصدی در کل صادرات کشور داشت.

ایران پیش از تحریم‌ها روزانه بالای ۳٫۸ میلیون بشکه تولید نفت خام و۲٫۵ میلیون بشکه صادرات نفت خام ومیعاناتگازی داشت، اما آخرین آمارها حاکی است که تولید نفت خام کشور هم‌اکنون به ۲٫۲ میلیون بشکه سقوط کرده‌است وصادرات نفت ومیعانات گازی نیز به حدود ۲۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار بشکه سقوطکرده‌ است.

مرکز آمار ایران می‌گوید تولید ناخالص داخلی(اقتصاد کشور) در زمستان پارسال نسبت به دور مشابه سال ۹۶ حدود ۸٫۴ درصد افت داشته ‌است. رشد اقتصادی، بدون در نظر گرفتن نفت نیز منفی ۴٫۱ درصد بوده‌ است.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa