مرکز آمار: سهم هر ایرانی از رکود اقتصادی: ۱۳۰ هزار تومان در ماه
مرکز آمار: سهم هر ایرانی از رکود اقتصادی: ۱۳۰ هزار تومان در ماه

مرکز آمار: سهم هر ایرانی از رکود اقتصادی: ۱۳۰ هزار تومان در ماه

به گزارش مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی کهنشان دهنده مجموع کالاها و خدمات تولید شده طی یک سال است، در طول سال ۱۳۹۷ حدود ۳۶۵ هزار و ۸۳۹ میلیارد ریال کاهش یافته است. ودر پي ثبت نرخ منفی ۴.۹ درصدی رشداقتصادی ایران، سهم ماهانه هر ایرانی از تشدید رکود به بیش از ۱۳۰ هزار تومان رسید.

بر پایه این گزارش، تولید ناخالص داخلي ایران درسال ۱۳۹۷ به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ و با احتساببخش نفت به رقم ٧١٣٠٢٢٥ ميليارد ريال رسيد که نشان از رشد منفی ٤,٩ درصدي اقتصاد ایراندر سال گذشته خورشیدی دارد.

با توجه به جمعیت ۸۲ میلیون نفری ایران، سهم هر ایرانی از کاهش رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ در مجموع حدود ۴ میلیون و ۴۶۱هزار ریال به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ و ۳۷ هزارتومان در ماهبوده است. این رقم به قیمت جاری سال ۱۳۹۷ به بیش از ۱۳۰ هزارتومان در ماه می‌رسد.

پیشتر بانک جهانی پیش‌بینی کرده بود که نرخ رشداقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی نیز منفی ۴.۵ درصد خواهد بود.

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود درباره چشم‌اندازرشد جهانی اقتصاد، ایران را از نظر رشد تولید ناخالص داخلی در پایین جدول و دررتبه دومین کشور از نظر وضعیت نابسامان اقتصادی قرار داده است.

این آمار از سوی بانک جهانی در حالی اعلام شده کهدر فروردین‌ماه سال جاری وکمتر از دو ماه پیش این نهاد بین‌المللی در برآوردیدرباره وضعیت اقتصادی ایران آورده بود که اقتصاد ایران بیش از پیش‌بینی‌ها وحدود ۳.۸ درصد کوچک‌تر خواهد شد.

در این رده‌بندی ایران با رتبه منفی ۴.۵ درصد در رده‌ی دومین کشور از نظر بدترین وضعیترشد اقتصادی قرار گرفته است واين بر اثر افزايش بحران هاي اقتصادي داخلي از قبيلفروپاشي ارزش پول ملي وافزايش نرخ تورم.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa