افت ۲٫۵ برابری تجارت ایران و آمریکا در نیمه اول
افت ۲٫۵ برابری تجارت ایران و آمریکا در نیمه اول

افت ۲٫۵ برابری تجارت ایران و آمریکا در نیمه اول

مرکز آمار آمریکا در گزارش تازه‌ای می‌گوید تجارت دوجانبه این کشور با ایران، طی نیمه اول سال جاری میلادی با افتی ۲٫۳۳ برابری نسبت به دور مشابه پارسال به ۴۲٫۵ میلیون دلار رسیده‌است.

آمریکا بیشتر دارو، فرآورده‌های کشاورزی و غذایی، همچنین تجهیزات پزشکی به ایران صادر می‌کند. از سپتامبر پارسال، صادرات ماهانه ایران به آمریکا تقریباً در محدوده صفر قرار گرفته‌است.

ایالات متحدهاز اردیبهشت پارسال از برجام خارج شد و تحریم‌های سنگینی علیه ایران وضع کرده‌استکه در تجارت دیگر شرکای اصلی ایران نیز تأثیر چشمگیری داشته‌است.

در همین حال،آمارهای گمرک چین، بزرگترین شریک تجاری ایران، نیز نشان می‌دهد که این کشور در نیمهاول سال جاری کلاً چهار میلیارد و۵۵۲ میلیون دلار صادرات به ایران داشته که نسبت بهدوره مشابه پارسال نزدیک به ۴۶ درصد افت داشته و واردات این کشور از ایران نیز در همین دوره با افتینزدیک به ۲۸ درصد به هشت میلیارد و۱۳۱ میلیون دلار رسیده‌است.

آمارهای وزارت اقتصاد هند حاکی است که واردات این کشور از ایران در نیمه اول ۲۰۱۹ با افتی ۵۹ درصدی به ۳٫۲۲ میلیارد دلار رسیده، اما صادرات هند به ایران با افزایشی ۷۲ درصدی به ۲ میلیارد و۵۷۷ میلیون دلار اوج گرفته‌است.

آمارهای شرکتاطلاعات انرژی وردیابی نفتکش‌ها، کپلر، نیز نشان می‌دهد صادرات نفت ایران به ترکیهدر ماه ژوئن روزانه ۳۷ هزار بشکه بوده‌است. ايندر حالي كه گمرک ایران سه ماه است که هیچ گزارشی از بازرگانی خارجی کشور منتشرنکرده‌است.

اتحادیهاروپا هنوز گزارش شش‌ماهه خود را منتشر نکرده‌است، اما گزارش پنج‌ماهه آن حاکی استکه صادرات ۲۸ عضو آن به ایران با افتی ۵۴ درصدی به ۱ میلیارد و۷۴۷ میلیون یورو رسیده ووارداتش از ایران با کاهشینزدیک ۹۴ درصدی به ۳۱۰ میلیون یورو سقوط کرده‌است.

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa