بر اثر عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان بیمه سلامت
بر اثر عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان بیمه سلامت

مقام ایرانى: داروخانه‌ها در آستانه ورشکستگی هستند

رییس شورای عالی داروخانه‌های انجمن داروسازان ایران، مهدی زارعی، سه شنبه بيست وچهارم دى ماه با تاکید بر لزوم پرداخت مطالبات سال گذشته داروخانه‌ها از سوی سازمان بیمه سلامت، گفت: دولتمردان بدانند داروخانه‌ها در حال ورشکستگی هستند.

زارعی در گفت‌وگوبا خبرگزارى "ایسنا"، ضمن انتقاد از سازمان بیمه سلامت در خصوص پرداختمطالبات داروخانه‌ها، گفت: داروسازان تاکنون در مسیر تامین به موقع داروی بیماران،از هیچ اقدامی فروگذار نکرده ‌اند وحتی با دریافت وام بانکی تلاش کرده ‌اند که خللیدر زنجیره عرضه دارو ایجاد نشود".

زارعی افزود:"اما این تاسف بار است که سازمان بیمه سلامت، نه تنها مطالبات سال گذشته خودبه داروسازان را تسویه نکرده، بلکه مصاحبه معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمهسلامت مبنی بر پرداخت مطالبات داروخانه‌ها تا شهریور ماه، خود کتمان واقعیت‌هاست".

وی با بیان اینکهپیشنهاد می ‌کنم به‌جای انکار مطالبات و آدرس نادرست دادن، مطالبات داروخانه‌ها راپرداخت کنید، افزود: "طبق گفته رییس سازمان بیمه سلامت، بدهی سازمان بیمهسلامت بابت مطالبات سال گذشته موسسات درمانی ۳۷۰۰ میلیارد است. بنا بر اینبه چه دلیل در آن مصاحبه انکار واقعیت صورت گرفته است؟".

زارعی ضمنتاکید بر شرایط اقتصادی نامطلوب داروخانه‌ها، ادامه داد: "متاسفانه بایداعلام کنیم که عامل بسیاری از مشکلات دارویی کشور، عدم پرداخت به موقع مطالباتداروخانه‌ها توسط سازمان‌های بیمه‌گر است که داروخانه‌ها را به ورشکستی کشانده است".

زارعی تاکیدکرد: "دولتمردان بدانند داروخانه‌ها در حال ورشکستگی هستند. چرا صدایداروسازان شنیده نمی‌شود؟. طبق قراردادهای میان داروخانه وسازمان‌های بیمه‌گر، بیمه‌هاباید مطالبات داروخانه‌ها را سر موعد پرداخت کنند. در غیر اینصورت روسای سازمان‌هایبیمه‌گر قانونا وشرعا مسئول هستند. حداقل برای تامین داروی بیماران ومردم اخطارهمکاران ما را جدی بگیرید".

logo
Ajel
parsi.ajel.sa