همزمان با وضعیت کسادی صنعت گردشگرى
همزمان با وضعیت کسادی صنعت گردشگرى

بر اثر سانحه هواپیمای اوکراین.. هشدارها در مورد آسيبى گردشگرى در ایران

رییس انجمن صنفی آژانس‌های مسافرتی وهوایی ایران، حرمت‌الله رفیعی با اشاره به سقوط هواپیمای اوکراینی ولغو برنامه پروازی برخی ایرلاین‌های خارجی به مقصد ایران درمورد آسيب پذيرفتن وضعيت گردشگرى بر اثر پيامدهاى سقوط هواپیمای اوکراینی هشدار داد.

حرمت‌الله رفیعیدر گفت‌وگو با خبرگزارى "ایسنا" بیان کرد: اتفاق تلخی رخ داده است. کاشمتولیان امر زودتر بررسی دقیق می ‌کردند. روی این اشتباه، به ‌راحتی نمی‌توانسرپوش گذاشت. سوء اعتمادی ایجاد شده است که باید سریع‌تر به آن جواب داد.

رفيعى اشارهكرد كه مسافران زیادی با آژانس‌ها تماس می ‌گیرند ونگران پروازهای خود هستند. طبیعیاست که ریزش گردشگر خارجی هم زیاد شده است. پس ضروری است که هر چه زودتر تدبیریاندیشیده شود.

او در شرحوضعیت پروازها وسفرهای خارجی بعد از آن‌که شرکت هواپیمایی آلمانی لوفت‌هانزا وشرکت‌هایتابعه به همراه اوکراین تا اطلاع ثانوی، پروازهایشان را در مسیر ایران به حالت تعلیقدرآوردند، اظهار کرد: "با تصمیم اخیر برخی شرکت‌های هواپیمایی خارجی تحت تاثیرسقوط هواپیمایی اوکراینی، مواجهیم".

رفیعی ادامهداد: "در این شرایط سناریوی جایگزینی شرکت‌های هواپیمایی داخلی درست نیست؛چرا در وضعیت موجود، هواپیمایی ماهان هم تحریم شده وبه بسیاری از کشورها امکانپرواز ندارد. از طرفی با توجه به ضعف زیرساخت، برخی تمایل ندارند از پروازهای شرکت‌هایهواپیمایی داخلی استفاده کنند.

او دربارهتکلیف مسافرانی که قصد سفر به ایران را داشته‌ اند واز مدت‌ها پیش بلیت این شرکت‌هایهواپیمایی را خریده ‌اند اما در وضع موجود با لغو پروازها مواجه شده ‌اند، گفت:متاسفانه ما با ضعف مدیریت در ارتباط با شرکت‌های هواپیمایی خارجی مستقر در ایرانمواجهیم،

رییس انجمنصنفی دفاتر خدمات مسافرتی وهوایی ایران با توجه به نزدیک شدن تعطیلات نوروزی وپیش‌فروشبلیت‌ها، اظهار کرد: "باید سریع‌تر با عاملان آن برخورد کرد، سوءاعتمادی راکه نسبت به پروازها وآسمان ایران پیش آمده است، باید در چند روز آینده مدیریت وقضیهرا تا ده روز آینده جمع کرد".

logo
Ajel
parsi.ajel.sa