وزیر نفت ایران، بیژن زنگنه
وزیر نفت ایران، بیژن زنگنه

وزیر نفت ایران: درباره صادرات نفت هیچ عددی را اعلام نمی‌ کنم

وزیرنفت ایران، بیژن زنگنه، تاکید کرد که آمار وجزییات صادرات نفت وفرآورده‌های نفتی رااعلام نخواهد کرد، وگفت: "با اینکه مردم محرم هستند اما من همیشه گفتم در موردصادرات نفت هیچ عددی را اعلام نمی ‌کنم".

وزیر نفت دولت حسن روحانی که شامگاه سه‌شنبه در یک برنامه تلویزیونی سخن می ‌گفت، درباره میزان موفقیت ایران در دور زدن تحریم‌های نفتی، گفت: "من همیشه گفتم در مورد صادرات نفت هیچ عددی را اعلام نمی ‌کنم. درست است که مردم محرم هستند اما صدای من را فقط مردم نمی‌شنوند ودشمنان هم می‌شنوند".

بااین حال زنگنه در چند بخش این گفت‌وگوی تلویزیونی به وضعیت بسیار نامناسب صادرات نفتایران اشاره کرد واز جمله تاکید کرد که برای صادرات نفت "با دشواری‌های زیادیروبرو هستیم ویکی از چالش‌های بزرگ ما، اداره صنعت نفت است که تاکنون با تدابیری، آنرا به کمک دولت وسران سه قوه، اداره کردیم".

وزیرنفت دولت حسن روحانی همچنین در بخش دیگری به طور ضمنی به چالش‌های بسیار در صنعت نفتایران به دلیل کمبود منابع مالی اشاره كرده است.

وزیرنفت که تا یکی دو روز قبل از افزایش قیمت بنزین که اعتراضات سراسری را در پی داشت،افزایش قیمت آن را انکار می ‌کرد، اما این گفت‌وگوی تلویزیونی از گران کردن بنزین وسهمیه‌بندیآن دفاع کرد.

 وى درباره سهمیه‌بندی بنزین گفت: "اگر مصرفبنزین به صورت قبل ادامه می ‌یافت در سال ۱۴۰۰ بایددوباره بنزین وارد می ‌کردیم در حالی که اکنون بزرگترین صادر کننده بنزین در اوپک هستیم".

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa