ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تورم را در جهان دارد.
ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تورم را در جهان دارد.

يک مقام ایرانى: ۹۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شد

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته است طی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، حدود ۹۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده ودر ۱۰ ساله اخیر ۳۵ درصد مردم کشور به زیر خط فقر هدایت شده‌اند.

مسعود خوانساری، در نشستی با حضور محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران با اشاره به تورم فزاینده گفت که ایران به همراه هشت کشور دیگر در میان ۹ کشور با تورم دو رقمی جهان ایستاده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در توصیف وضعیت فعلی اقتصاد گفت: "اقتصاد ایران کوچک شده، فقر افزایش یافته، سرمایه‌گذاری به پایین‌ترین میزان خود رسیده، خروج سرمایه از کشور افزایش یافته وتعامل با اقتصاد جهانی نیز به حداقل رسیده ‌است".

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد که اقتصاد ایران فقط در دو سال اخیر ۱۲ درصد کوچک شده ودر ظرف ۱۰ سال گذشته تنها رشد منفی داشته واین روند هنوز هم ادامه دارد.

خوانساری در ادامه گفت ۹۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور طی هشت سال بین سال‌های ۹۰ تا ۹۸ از ایران خارج شده است. به گفته وى، ایران در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز توفیقی نداشته وبر اساس آمارها طی سال ۲۰۱۹ میلادی، پایین‌ترین میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران رقم خورد.

خوانساری در ادامه خاطرنشان کرد، برای برون رفت از وضعیت وخیم اقتصادی "گفت‌وگوی عمومی وشفاف دولت و حاکمیت با مردم باید به اجرا درآید" و"برای گزیر از افق غبارآلود پیش‌رو باید اقدامات شجاعانه‌ای انجام داد".

رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره مقصد اصلی سرمایه‌های خارج شده از ایران در سال‌های گذشته توضیحی نداد اما نوسانات قیمت ارز، کاهش رشد اقتصادی وعدم امنیت سرمایه‌گذاران را از عوامل اصلی "فرار سرمایه" از ایران دانست.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa