صادرات نفتى ایران از سال ۲۰۱۸ با شديدترين تحريم ها روبروست
صادرات نفتى ایران از سال ۲۰۱۸ با شديدترين تحريم ها روبروست

يک نماينده ایرانى: عملکرد بودجه ودرآمد شرکت ملی نفت شفاف نیست

محسن زنگنه، نماينده مجلس ایران وعضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس با بیان اینکه بودجه شفاف نیست وعملکرد آن برای مجلس ارسال نشده است، گفت: "مکانیزم تخصیص منابع عادلانه وشفاف نیست وتحقیق وتفحص از سازمان برنامه وبودجه لازم است".

به گزارش خبرگزاری "فارس"، محسن زنگنه، با اشاره به طرح تحقیق وتفحص از سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: "بنده جزء طراحان این طرح نبودم اما فکر می‌کنم لازم است در رابطه سازمان برنامه وبودجه این اتفاق رخ دهد".

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس افزود: "این سازمان (برنامه وبودجه) نیاز به شفاف سازی دارد به خصوص در حوزه بودجه شفافیت وجود ندارد. مکانیزم تخصیص منابع باید عادلانه وشفاف باشد که نیست. بنابراین نیاز به بررسی دارد".

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس در پاسخ به این سوال که عملکرد بودجه طی 2 سال اخیر محرمانه شده ودر اختیار افکار عمومی قرار نمی گیرد، آیا برای مجلس هم محرمانه است، گفت: "طبق قانون باید هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد به کمیسیون برنامه وبودجه مجلس ارائه شود. متاسفانه این کار صورت نمی گیرد".

وى در ادامه گفت: "برای نمایندگان مجلس عملکرد بودجه محرمانه نیست. برخی نقاط کلیدی بودجه را یا دارند ونمی دهند یا ندارند. مثلا رقم کسری بودجه را فکر نمی کنم خود مسئولان سازمان‌برنامه هم بدانند".

وى تصريح كرد "درآمد شرکت ملی نفت را فکر نمی کنم کسی در این کشور بداند. عدم شفافیت بودجه باعث شده این اطلاعات وجود ندارد وبخشی که باید قانونا به مجلس ارائه شود، نشده وگزارشی نداشتیم".

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa