حسن روحانی در كنار رئيس دفترش محمود واعظى
حسن روحانی در كنار رئيس دفترش محمود واعظى

پس از بركنارى رحمانی.. چرا روحانی مُصر به تشکیل وزارت بازرگانی است؟

پس از تصميم حسن روحانی به بر كنار كردن وزير صمت، رضا رحمانی، سخن ها درمورد پشت پرده اين تصميم بميان آورده شد، وآيا اين تصميم با اصرار دولت روحانی براى تشکیل وزارت بازرگانی رابطه دارد؟

شواهد حاكيست كه تصميم بركنار شدن رحمانی راجع به مخالفت اين وزير با طرح تشکیل وزارت بازرگانی بود. در نامه به روحانی گفت كه محمود واعظی، رییس دفتر پرحاشیه روحانی به او هشدار داده که در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس از سمت خود برکنار خواهد شد.

به گزارش "ايران واير"، ظاهرا دولت روحانى معتقد است که با احیای وزارت بازرگانی می‌تواند کار "تنظیم بازار" را بهتر انجام دهد. تنظیم بازار البته شوخی تلخی است که هیچ‌گاه جواب نداده.

هم احتمالا انگیزه واقعی حسن روحانی ومحمود واعظی برای تشکیل دوباره این وزارتخانه تفاوتی باانگیزه رحمانی در مخالفت با این تصمیم ندارد. هدف حفظ وتثبیت قدرت کنترل بر تشکیلاتی است که یک طرف آن واردات کالاهای اساسی (به‌جز محصولات کشاورزی) با ارز دولتی است و طرف دیگر آن قیمت‌گذاری روی محصولات تولیدی کارخانه‌های دولتی.

تشت فساد واردات با ارز دولتی که مدت‌ها است از بام افتاده است، اما ارزش رانت قیمت‌گذاری هم دست‌کمی از فساد ارزی ندارد. به‌عنوان نمونه کافی است تصور کنیم که رانت اطلاعاتی تصمیم وزارت صنعت وسازمان‌های زیرمجموعه آن برای قیمت‌گذاری خودرو چقدر ارزش داشته تا بتوانیم به انگیزه اصلی دعوای مدیرانی مانند محمود واعظی ورضا رحمانی پی ببریم.

اما واقعا تغییر اين وزیر به حال اقتصاد وصنعت ومردم تاثیری نخواهد داشت. چه رضا رحمانی، چه حسین مدرس خیابانی، فرقی نمی‌کند. شرایط اقتصاد وصنعت ایران به‌قدری آشفته وبحرانی است که قطعا جابجایی وزیر، تغییر وتاثیری در اوضاع ایجاد نخواهد کرد.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa