برآورده مى شود كه بازار خودرو ایران در سال ۱۴۰۰ بازار کم‌رمقی خواهد بود
برآورده مى شود كه بازار خودرو ایران در سال ۱۴۰۰ بازار کم‌رمقی خواهد بود

کارگران خودروساز ایران از شیوع ویروس کرونا نگرانند

در حالى كه شیوع وگسترش ویروس کرونا در كشور بالا مى رود کارگران خودروساز ایران از شیوع کرونا ابراز نگرانی کردند وآنها خواستار رعایت بیشتر اصول ایمنی به خصوص در خطوط تولید شدند

شیوعوگسترش ویروس کرونا همه آنها که مجبورند از خانه بیرون بیایند وروزی چند ساعت را درفضاهای عمومی به سر برند، نگران کرده است. کارگران خودروساز استان تهران والبرز نیزاز این نگرانی مبرا نیستند.

بهگزارش "ايران واير"، این کارگران می ‌گویند: "اگر خدای ناکرده یک موردبیماری در خطوط تولید دیده شود، خیلی راحت به همه مجموعه سرایت خواهد کرد وتبدیل بهیک اپیدمی خواهد شد".

این کارگران خواستار رعایت برخی اصول بهداشتی وایمنی شدند واز کارفرمایان درخواست کردند که این اصول را جدی بگیرند؛ از جمله، ضدعفونی کردن سرویس‌های بهداشتی، کاهش ساعات کار کارگران ودادن مایحتاج مصرفی کارگران در بسته‌های بهداشتی.

پيشترنگرانى ها درمورد آسيب ديدن اقتصاد ايران بر اثر ویروس کرونا بالا شد كه به گزارش خبرگزارىدولتى "ایرنا" شیوع ویروس کرونا بر وضعیت صرافى ها وبازار سكه ایران اثر گذاشت.

گزارشایرنا اشاره كرد كه گشتی در بازار سکه وطلا ایران، نشان می ‌دهد که تبعات اقتصادی آنویروس، بازار ایران را هم درگیر کرده است واقتصاد ایران در کوران کرونا، بیش از هرچیزاز لغو پروازها ومحدود شدن روابط تجاری آسیب می‌ بیند.

براساس برآورد مرکز پژوهشی-مشاوره‌ای "Capital Economics" در لندن، کرونا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰، بیش از ۲۸۰ میلیارددلار برای اقتصاد جهان هزینه خواهد داشت. وبنا برين ایران نیز از این طوفان جهانی،در امان نیست.

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa