گزارش: آمار متناقض دو نهاد بزرگ كشور از اقتصاد ایران
پيشتر، مرکز آمار اعلام كرد ایران دومین سقوط بزرگ اقتصادی بعد از جنگ را ثبت كرد

گزارش: آمار متناقض دو نهاد بزرگ كشور از اقتصاد ایران

روزنامه "شرق" در گزارش با تيتر: "آمار متناقض دو نهاد از اقتصاد" نوشت اخیرا هر دو نهاد بانک مرکزی ومرکز آمار ایران اقدام به انتشار حساب‌های ملی ایران در سال 1398 کرده‌اند اما با ارقام متفاوت ومتناقض.

به گزارش "شرق"، کارکرد موازی این دو نهاد برای تولید ونشر آمار موافق ومخالفانی دارد که شاید مهم‌ترین استدلال موافق، رقابت وبهبود کیفیت تولید آمار در کشور وهمچنین ضعف نهاد دیگر در ارائه به‌موقع آمار بوده که به نظر می‌رسد این دومی تا حدودی در سال‌های اخیر رفع شده باشد.

اين گزارش افزود: "رقابت جریان خوبی است اما برای اطمینان از مفیدبودن برای جامعه واقتصاد، به قانون ومقررات وعمل به آن نیاز است. ارائه آمارهای حساب‌های ملی این دو نهاد ومنطقه‌‌ای مرکز آمار ایران حاکی از وجود زیان بی‌اثر یا اتلاف خالص رانت در کشور است".

بنابراین از قرار معلوم هم در سطح متغیر‌ها و هم در رشد متغیرها بین تولید حساب‌های ملی ایران توسط دو نهاد سازگاری وجود ندارد؛ همان‌طورکه گفته شد این فقط مربوط به سال 1398 نمی‌شود و در اکثر سال‌ها این اختلاف وجود دارد.

به گفته اين روزمانه اصلاحطلب "اما با این همه سطح اختلاف می‌توان اذعان کرد که تاکنون نیز هم‌گرایی ازمنظر نحوه پیاده‌سازی دستورالعمل‌های معتبر بین‌المللی در ایران بین این دونهاد به‌وجود نیامده است وگرنه این همه اختلاف در سطح متغیرها جای بسی تأمل دارد".

اين گزارش توضيح داد كه "اقتصاد ایران از نگاه بانک مرکزی: رشد اقتصادی ایران برای دو سال متوالی منفی است وکیک اقتصاد ایران نسبت به سال 1396 و1397 در سال 1398 کوچک‌تر شده است".

اما اقتصاد ایران از نگاه مرکز آمار ایران: از منظر تقاضا نیز همه اقلام به‌جز سرمایه‌گذاری در ساختمان (برخلاف بانک مرکزی) در سال 1398 کاهشی بودند. اين در حاليست كه بانک مرکزی برآورد كرده است كه فعالیت‌های ساختمان سهم زیادی در کاهش رشد اقتصادی سال 1398 داشته‌اند.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa