ساختمان بانک مرکزى ایران
ساختمان بانک مرکزى ایران

گزارش: ارقام بانک مرکزی ایران ومرکز آمار از رشد اقتصادی متناقض هستند

مشکل اختلاف آماری مرکز آمار وبانک مرکزی ایران نه تنها حل نشده بلکه ظاهرا عمق اختلاف‌ها بیشتر هم شده است. موضوعی که اعتبار مراجع آماری در محاسبه مهم‌ترین شاخص اقتصاد کلان در ایران را زیر سوال برده است.

به گزارش "ایران واير"، 3 واحد درصد اختلاف، در اندازه‌گیری رشد تولید ناخالص داخلی، خطای بسیار بزرگی است که اعتبار بانک مرکزی ومرکز آمار ایران را بیش از گذشته زیر سوال می‌برد.

بانک مرکزی ایران در گزارش تازه خود که در یکشنبه ۲۳ آذر منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در ۶ ماه نخست امسال را بدون نفت ۱.۴ درصد وبا نفت ۱.۳ درصد محاسبه کرده است.

این در حالی است که مرکز آمار ایران پیش‌تر رشد اقتصادی بدون نفت را منفی ۱.۳ درصد وبا نفت منفی ۱.۹ درصد محاسبه کرده بود.

به عبارت ساده، اقتصاد ایران طبق محاسبات مرکز آمار در نیمه اول سال ۹۹ حدود ۲ درصد کوچک‌تر از نیمه اول سال ۹۸ شد؛ در حالی که بانک مرکزی مدعی است نه تنها در این مدت رشد اقتصادی منفی نبوده، بلکه حجم تولید در اقتصاد ایران بیش از یک درصد به نسبت سال قبل همین موقع بیشتر شده است.

حجم فعالیت‌های اقتصادی ومیزان واقعی تولید در ایران، بی‌اعتنا به گزارش‌های مرکز آمار وبانک مرکزی، عدد مشخصی است. اما اختلاف حسابداری آن هم در حد ۳.۲ درصد اعتبار مراجع آماری در محاسبه مهم‌ترین شاخص اقتصاد کلان در ایران را زیر سوال می‌برد.

دو سال پس از سکوت آماری بانک مرکزی، نه‌ تنها مشکل اختلاف آماری مرکز آمار وبانک مرکزی حل نشده بلکه گزارش‌ها نشان می‌دهد عمق اختلاف‌ها بیشتر هم شده است.

با از سر گرفته شدن انتشار گزارش‌ حساب‌های ملی بانک مرکزی، بار دیگر بحث اختلاف این دو مرجع آماری داغ شده، تا آنجا که حتی صدای مرکز پژوهش‌های مجلس هم درآمده است.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa