این در حالی است که در ماه‌های پایانی دولت سابق قبوض برق مردم به شدت افزایش داشت
این در حالی است که در ماه‌های پایانی دولت سابق قبوض برق مردم به شدت افزایش داشت

گزارش: سقوط صادارات نفتى وغیرنفتی ایران به اروپا

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران در گزارشی که پنجشنبه ۱ اسفند منتشر شد، کاهش صادرات نفتی را دلیل اصلی افت چشمگیر صادارات وتبادل تجاری ایران با اتحادیه اروپا عنوان کرد.

به گزارشراديو "زمانه"، بر اساس این گزارش، صادارت نفت به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹ نسبت به یکسالقبل ۸۷ درصد کاهش یافته است. در این سال ایران تنها ۱۴ میلیون یورو نفت به شرکایاروپایی صادر کرده است.

حجم صادارت غیرنفتیایران هم از ۲۱,۶ میلیون تن به تنها ۶۶۱ هزار تن رسیده است. همزمان با افت حجم، میانگین قیمتکالاهای غیرنفتی صادارتی ایران به اتحادیه اروپا از ۴۳۶ یوروبه یک هزار و۲۸۷ یورو برای هر یک تُن افزایش یافته است.

با این حال ایراندر سال گذشته تنها ۶۸۷ میلیون یورو کالا غیرنفتی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر کرد کهدر مقایسه با سال ۲۰۱۸، ۳۱ درصد افت را نشان می ‌دهد.

ارزش کلصادارت ایران به شرکای اروپایی در سال گذشته ۷۰۱ میلیون یورو اعلام شدهکه بیانگر افت ۹۳ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۱۸ است.

تحریم‌هاواردات ایران از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را با وجود افزایش مقداری، به لحاظارزش ۴۹ درصد کاهش داده است. اين در حالى كه ورادات ایران از آلمان ۴۴ درصد کاهش رانشان می ‌دهد.

پس از بازگشتتحریم‌های آمریکا صادرات نفت ایران به کمترین میزان در سال‌های اخیر رسیده است.مقام‌های ارشد ایران از بیان آمار دقیق صادرات نفتی خودداری می ‌کنند. اما سایتتانکرتراکر در ۱۷ بهمن امسال صادرات نفت ایران در ژانویه را یک میلیون بشکه در روزگزارش کرد.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa