ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تورم را در جهان دارد.
ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تورم را در جهان دارد.

گزارش: میانگین رشد اقتصادی ایران در دهه ۱۳۹۰ تقریبا صفر است

على رنجى پور، نويسنده وتحليلگر ایرانى در گزارشى خود منتشر شده در سايت "ايران واير" تاكيد كرد كه "بنا بر بایگانی داده‌های اقتصادی مرکز آمار، ایران دومین سقوط بزرگ اقتصادی بعد از جنگ را ثبت كرد".

در اين گزارش آمده است كه "طبق آخرین آمارهای موجود در مرکز آمار ایران، سقوط منفی ۸ درصدی سال ۱۳۹۱ بزرگ‌ترین رکود اقتصادی ثبت شده است، وبا محاسبه داده‌ها واعداد وارقام ارایه شده، میانگین رشد اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ تقریبا صفر است".

رنجى پور اشاره كرد كه "این در حالی است که جمعیت ایران در این مدت بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است. درجا زدن اقتصاد ایران در این دهه باعث شده قدرت اقتصادی مردم ایران حدود ۱۰ درصد کم شود".

اين نويسنده در ادامه گفت: "در یک دهه گذشته تقریبا قدرت اقتصادی تمام همسایگان ایران بیشتر شده است، اما در ایران روزبه‌روز اوضاع بدتر شده است. این باعث شده تا تاثیر عقب‌افتادگی اقتصاد ایران دوچندان شود".

اگر متوسط رشد اقتصادی شهروندان در کشورهای همسایه ایران را در یک دهه گذشته مثبت ۱۰ وبرای ایران منفی ۱۰ بگیریم، حجم عقب‌افتادگی نسبی ایران به بیش از منفی ۲۰ درصد می‌رسد.

رنجى پور از دقت گزارش‌های مرکز آمار پرسيد وگفت: "اگرچه مرکز ایران در حال حاضر تنها مرجع معتبر آماری است، اما به دو دلیل نمی‌توان به گزارش‌های اقتصادی آن در خصوص نرخ تورم و حساب‌های ملی اطمینان زیادی داشت".

وى توضيح داد كه "دلیل اول، تناقض‌های آماری در گزارش‌های خود مرکز آمار است. اما دلیل دوم هم اختلاف‌ آمارهای مرکز آمار وبانک مرکزی است".

به گفته گزارش رنجى پور "این اختلاف‌ها در مقیاس تولید ناخالص داخلی ودر حد صدها هزار میلیارد تومان قابل‌توجه است. البته هنوز جزییات آمارها وداده‌های حساب‌های ملی بانک مرکزی در دست نیست، اما رییس‌کل بانک وعده داده انحصار آماری مرکز آمار بزودی شکسته می‌شود".

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa