ایرنا تاكيد كرده كه تبعات اقتصادی کرونا، بازار ایران را درگیر کرده است
ایرنا تاكيد كرده كه تبعات اقتصادی کرونا، بازار ایران را درگیر کرده است

گزارش: ویروس کرونا بر وضعیت تجاری ایران موثر خواهد بود

بازار نفت، بازار سرمایه وبازار طلا هر کدام در ایراناز شیوع ویروس کرونا اثر پذیرفته ‌اند. اما این ویروس کشنده، بیش از هر چیز بر وضعیتتجاری ایران موثر خواهد بود.

به گزارش خبرگزارى دولتى "ایرنا" شیوعویروس کرونا بر وضعیت صرافى ها وبازار سكه ایران اثر گذاشت. يک جوانی که در يکى ازبازارهاى سكه تهران بود. گفت: "همه مردم فروشنده شده‌اند، دیگر کسی نمی ‌خرد.من اينجا ریسک می ‌کنم. ممکن است فردا قیمت‌ها از این هم بالاتر برود وممکن هم هستکه یک‌دفعه پایین بیاید".

گزارش ایرنا اشاره كرد كه گشتی در بازار سکه وطلاایران، نشان می ‌دهد که شاید پای ویروس کرونا هنوز به ایران نرسیده باشد، اماتبعات اقتصادی آن، بازار ایران را هم درگیر کرده است.

متوسط نرخ جهانی نفت خام در ١٠ روز اخیر بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته است، همچنین نرخ بسیاری از مواداولیه وخام که توسط ایران صادر می شود. اما به اعتقاد برخی از کارشناسان، با توجهبه تحریم نفت ایران اثرات این تغییر قیمتی در اقتصاد ایران چندان بزرگ نخواهد بود.

بر اساس گزارش ایرنا بازار سرمایه ایران نیز تاکنون تاثیرپذیری اندکی از شیوع این ویروس داشته است. اما اقتصاد ایران در کورانکرونا، بیش از هرچیز از لغو پروازها ومحدود شدن روابط تجاری آسیب می‌ بیند.

بنا بر برآورد مرکز پژوهشی-مشاوره‌ای "CapitalEconomics" در لندن، کرونادر سه ماهه اول سال ۲۰۲۰، بیش از ۲۸۰ میلیارد دلار برای اقتصاد جهان هزینه خواهد داشت. بنا بر این، اقتصاد جهانهیچ رشدی را تجربه نخواهد کرد. ایران نیز از این طوفان جهانی، در امان نیست.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa