همزمان با وضعیت کسادی صنعت گردشگرى
همزمان با وضعیت کسادی صنعت گردشگرى

گزارش: کرونا ضربه نهایی به صنعت گردشگری ایران بود

خبرگزارى كارگرى ایران "ایلنا" در گزارشى درباره پيامدها وخسارت ناشى از شيوع کرونا بر صنعت گردشگری گفت: "کرونا آخرین تیری بود که در سال گذشته بر پیکر نیمه جان صنعت گردشگری کشور وبه خصوص استان فارس وارد شد".

گزارش اينخبرگزارى افزود: "سفر بسیاری از گردشگران با شیوع این بیماری در سراسر کشورکنسل وبا بسته شدن مرزهای ایران با سایر کشورها؛ پروازهای ورودی و خروجی لغو شدند،گذشته از آن "بسیاری از دفاتر وآژانس‌های گردشگری قبل از شیوع بیماری کرونا وتعدادیهم بعد از شیوع آن خواستار تعطیلی دفاتر گردشگری خود در شیراز شدند".

اين گزارشاشاره كرد كه "استان فارس به عنوان یکی از قطب های گردشگری سال گذشته را درشرایط بحرانی با سیل نوروزی آغاز کرد وبا کرونا به پایان رساند، وکنسل شدن رزروهتل ها ولغو پشت سر هم تورهای گردشگری در استان خسارات جبران ناپذیری بر این صنعتوارد کرد".

رئیس هیات مدیرهانجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی فارس، محمود فخری در گفت‌وگو با "ایلنا"با بیان اینکه چند ماهی است که وضعیت دفاتر گردشگری استان در شرایط بحرانی قرارگرفته است، گفت: "دفاتر گردشگری در سال گذشته با مشکلات عدیده ای مواجه شدندوشیوع کرونا ضربه نهایی را به بخش گردشگری وارد کرد".

فخری وی با بیاناینکه زیر بار نرفتن هتل‌های خارجی در بخش بازگرداندن پول مشکلاتی را میان مسافرینوآژانس‌های گردشگری ایجاد کرده است، ادامه داد: "جهت رزرو هتل در دیگر کشورهاآژانس‌های مسافرتی مبلغی را از مسافرین دریافت کردند وبه حساب هتل ها واریز کردندکه متاسفانه شیوع کرونا سبب شده که هتل ها زیر بار بازگرداندن پول نروند".

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa