ستاد مقابله با کرونا در تهران اعلام کرد که محدودیت‌ها دست‌کم برای یک هفته دیگر تمدید خواهد شد
ستاد مقابله با کرونا در تهران اعلام کرد که محدودیت‌ها دست‌کم برای یک هفته دیگر تمدید خواهد شد

یک کارشناس انرژی: تهران استراتژی مشخصی برای صادرات نفت ندارد

کارشناس بورس انرژی، صادق مردانی، گفته دولت ایران هیچ برنامه مشخصی برای صادرات نفت ندارد و همچنان به خام فروشی نفت می‌پردازد، در حالى كه بسیاری از کارشناسان انرژی معتقدند جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته در توسعه‌یافتگی صنعت نفت وپتروشیمی تمرکز نکرده بود.

بسیاری ازکارشناسان انرژی معتقدند اگر جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته بر توسعه‌یافتگیصنعت نفت و پتروشیمی تمرکز کرده بود طرح‌های زیرساختی و کارآمد را دنبال کرده بودمیزان فشار ناشی از تحریم‌های نفتی به شدت کاهش می‌یافت.

صادق مردانی كه در گفتگو با خبرگزاری "مهر" گفته است: "در شرایط تحریمی وزارت نفت استراتژی خاصی را دنبال نمی‌کند، در حالى كه صنعت نفت ایران با تحریم‌های آمریکا روبرو شده است ما در این دوران از روش‌های مختلف برای فروش نفت خود استفاده می‌کنیم که نشان‌دهنده این است که استراتژی مشخصی در شرایط تحریمی نداریم".

وى افزود: "اگر تجارت نفت در ایران از توسعه‌یافتگی قابل قبولی برخوردار بود روش‌های مختلف فروش نفت می‌توانست به فضای تجاری کشور کمک کند، اما اجرایی شدن آن به چند دلیل امکان‌پذیر نیست".

مردانی ادامه داد: "می‌توان به اوضاع تحریمی اقتصاد وصنعت نفت ایران، توسعه نیافتگی تجارت نفت در ایران، انحصار صد درصدی شرکت ملی نفت ایران در فروش نفت وهمچنین عدم فروش نفت کشورهای دیگر توسط تجار داخلی ایران اشاره کرد."

بسیاری ازکارشناسان انرژی معتقدند اگر جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته بر توسعه‌یافتگیصنعت نفت وپتروشیمی تمرکز کرده بود طرح‌های زیرساختی وکارآمد را دنبال کرده بود میزانفشار ناشی از تحریم‌های نفتی به شدت کاهش می‌یافت.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa