“عاجل” يك روزنامه الكترونيكي است كه در سال 2007 تأسيس شد ومجوز از وزارت فرهنگ سعودي دارد. روزنامه عاجل از برجسته ترين سايت خبري شد كه اخبار پادشاهي عربستان سعودي ومحلي وبين الملل را كه مورد علاقه خواننده سعودي قرار ميگيرد پوشش مي دهد از طريق گروهي از دبيران وگزارشگران در سراسر كشور قرار دارد.

ارسال یک پیام

Please insert contact form shortcode here!

اطلاعات تماس

6253 Al Imam Saud Ibn Faysal Rd,
Riyadh, Al Sahafah 13321

Email: ContactUs@ajel.sa
Web: https://ajel.sa/parsi