مار سياه
مار سياه

دو مار سياه در دفتر رئیس جمهوري لیبریا پیدا شد واو از خانه كار مي كند

مشاور مطبوعاتي رئیس جمهوري لیبریا ، اسمیت توبي، به بي بي سي گفت که روز چهارشنبه ۱۷ آوریل دو مار سیاه در دفتر رسمي رئيس‌ جمهوري در ساختمان وزارت خارجه پیدا شد.

پیدا شدن دو مار در دفتر رئیس جمهوري لیبریا او را وادار کرد تا از خانه کار کند، بعلاوه به تمامي کارکنان گفته شده که از زمان پيدا شدن مار ها تا دوشنبه ۲۲ آوریل از این ساختمان دور شوند.

دفتر رئيسجمهور از سال ۲۰۰۶ پس از آتش سوزي در کاخ ریاست ‌جمهوري به وزارت خارجه منتقل شده است.

آقای توبیگفته: "سال هاي زيادی از عمر اين ساختمان مي گذرد، وبخاطر سيستم فاضلاب،احتمال زيادي وجود دارد که جانوراني مثل مار از این طریق وارد ساختمان شوند."

مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور افزوده که رئيس جمهوري حتما روز دوشنبه به دفتر اصلی کارش برمي گردد.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa