هفتاد درصد از ایرانیان در فضای مجازی حضور دارند
هفتاد درصد از ایرانیان در فضای مجازی حضور دارند

هفتاد درصد از ایرانیان در فضای مجازی حضور دارند

غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی وزیر علوم ایران می‌گوید "۷۰ درصد جمعیت ایران" در فضای مجازی حضور دارند واز "بی اعتنایی ۹۰ درصد از دانشجویان به برنامه‌های دانشگاه" خبر داد.

غفاری با بیان اینکه "۸۰ درصد دانشجویان وجوانان، روزانه بیش از سه ساعت در فضای مجازی وقت صرف می‌کنند"، گفت: "این مسئله موجب شده است با نسلی کم حوصله مواجه باشیم."

در همين راستا، یک کارشناس کودک پيش آمار حضور ایرانیان در فضای مجازی را نگران کننده دانست وعنوان کرد: "هر ایرانی به طور متوسط ۴ ساعت و۴۰ دقیقه با فضای مجازی ارتباط دارد".

رئیس پلیس فتای اصفهان، سید مصطفی مرتضوی گفت: "بالاترین نرخ حضور در اینترنت در شبانه‌روز با هشت ساعت مربوط به ایران است وافزود كه ضریب نفوذ اینترنت وشبکه‌های اجتماعی در این استان 74 درصد است، در حالی‌که در کشور 69.8 درصد است.

رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی اصفهان ادامهداد: "وضعیت نفوذ اینترنت وشبکه‌های اجتماعی در کشور 10 درصد بالاتر از میانگینجهانی است وبرای استفاده از این فضا باید برنامه‌ریزی کنیم".

به گفته وی: "بالاترین نرخ حضور در اینترنتدر شبانه‌روز با هشت ساعت مربوط به ایران است. دختران با 965 دقیقه و پسران با1025 دقیقه حضور هفتگی، بهترین و طلایی‌ترین زمان زندگی خود را در اینترنت می‌گذرانند".

logo
Ajel
parsi.ajel.sa