یک سرباز در برابر ساختمان سفارتخانه آلمان در تهران
یک سرباز در برابر ساختمان سفارتخانه آلمان در تهران

آلمان “پیامى اشتباهى” را به ایران در سالگرد انقلاب ارسال كرد

رسانه‌های آلمانی زبان از "اشتباهی ناخوشایند" می ‌نویسند که دفتر رئیس‌ جمهوری آلمان فرانک اشتاین‌مایر پیام تبریک را به مقامات در تهران به مناسبت سالگرد انقلاب ایرانى بدون تأیید اشتاین‌مایر ارسال كرده است.

به گزارشسايت "دويچه وله فارسى"، رئیس جمهور آلمان امسال برخلاف رویه معمول، بهدلیل تحولات جاری در ماه‌های گذشته، قصد ارسال پیام تبریک به تهران را نداشت امابروز یک اشتباه در این تصمیم اختلال ایجاد کرد.

با وجوداينكه رئیس جمهور آلمان تصمیم گرفت که هیچ پیامی به تهران ارسال نکند. ولی ظاهراکار از کار گذشته بوده است ودفتر اشتاین‌مایر پیام تبریک را به تهران به مناسبت سالگردانقلاب ایرانى ارسال كرده است.

سفیر آلماندر تهران متعاقبا طرف ایرانی را از این موضوع که امسال پیام تبریکی از سوی رئیسجمهور آلمان دریافت نخواهند کرد وهمچنین این موضوع که تحویل سهوی متن بدون تأییدنهایی رئیس جمهور صورت پذیرفته است، مطلع کرده است.

با توجه بهتحولات اخير در ایران ومنطقه از جمله سركوبى اعتراضات ایرانيان وساقط كردنهواپيماى اوكراين توسط موشک هاى سپاه پاسداران خبرگزاری آلمان در گزارشی از عدمارسال پیام تبریک از سوی فرانک اشتاین مایر به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب در ایرانخبر داده بود.

اين نخستینباريست كه رئیس‌ جمهوری آلمان برای سالروز انقلاب ۵۷ پیام تبریکی برای همتایایرانی خود ارسال نخواهد کرد. پیام سال گذشته آقای اشتاین‌مایر در چهلمین سالروزانقلاب در سفارت جمهوری اسلامی ایران با انتقاد مخالفان ارتباط میان آلمان وایرانروبرو شده بود.

هفته گذشتهگروهی از چهره‌های سرشناس ایرانی ساکن آلمان، ازجمله از پرستو فروهر، نرگس اسکندریگرونبرگ، در دیداری با مالو درایز، نخست‌وزیر ایالت راین‌لندفالتس آلمان خواستارتصحیح سیاست آلمان در برابر جمهوری اسلامی شده بودند.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa