نفت‌کش "گریس ۱"
نفت‌کش "گریس ۱"

آمریکا به یونان درباره کمک به نفت‌کش ایرانی هشدار داد

پس از رفع توقیف از نفت‌کش "گریس ۱" به سوی یونان به راه افتاده است كه آمریکا به یونان درباره کمک به نفت‌کش ایرانی هشدار داده است.

خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه ۲۰ اوت با انتشار گزارشی خبر از ناخرسندی آمریکا از رفع توقیف نفتکش "گریس ۱" داده است. دولت آمریکا به یونان هشدار داده است که از هرگونه همکاری با خدمه نفتکش‌یاد شده پرهیز کند.

از سوی دیگر ایران به آمریکا هشدار داده است که تلاش برای توقیف مجدد این کشتی ومحموله نفت آن "پیامدهای سنگینی" به همراه خواهد داشت.

این نفتکش که روز چهارم ژوئیه توسط ناوگان دریاییجبل الطارق وبا همکاری نیروی دریایی بریتانیا توقیف شده بود، غروب یکشنبه ۲۷ مرداد (۱۸ اوت) پس از رفعتوقیف به سوی دریای مدیترانه ویونان حرکت کرد.

این نفت‌کش به اتهام حمل غیرقانونی نفت به سوریه ونقض تحریم‌های آن کشور از سوی اتحادیه اروپا توقیف شده بود اما ایران چنین اتهامی را تکذیب می‌کند وهم تنش بین ایران وآمریکا بر سر نفت‌کش "گریس ۱" منجر به تغییر نام آن به "آدریان دریا ۱" شد.

شايان بتذكر است كه دادگاهی در جبل الطارق روزپنجشنبه ۱۵ اوت حکم به رفع توقیف نفتکش "گریس۱" داده بود. اما پس از آن دادگاهی درواشنگتن حکم به توقیف مجدد این کشتی داد.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa