ایران از لحاظ رتبه‌بندی آزادی رسانه‌ها در جایگاه ۱۷۰ در مجموع ۱۸۰ کشور جهان قرار دارد
ایران از لحاظ رتبه‌بندی آزادی رسانه‌ها در جایگاه ۱۷۰ در مجموع ۱۸۰ کشور جهان قرار دارد

آمریکا تهدید تهران علیه روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم خارج را محکوم کرد

رابرت دسترو، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر وکار روز پنجشنبه ۱۷ بهمن آزار وتهدید مقامات رژیم ایران علیه روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم خارج را محکوم کرد.

دسترو با انتشار توئیتی گفت: "ما در کنارمردم ایران برای دستیابی به حق آزادی اطلاعات وهمچنین روزنامه‌نگاران مستقلی کهبرای آگاه کردن جامعه تلاش می ‌کنند، ایستاده‌ایم".

تاکنون گزارش‌های متعددی از تهدید وآزار روزنامه‌نگارانرسانه‌های فارسی‌زبان در خارج یا خانواده‌های آنها در ایران منتشر شده که با محکومیت‌هایبین‌المللی مواجه شده است.

همچنین اخیرا گزارش‌هایی منتشر شد که حاکی استافرادی که خود را خبرنگار معرفی کرده ‌اند سعی دارند با تماس با روزنامه‌نگاران ایرانییا ایرانی‌تبار مقیم خارج به اطلاعات شخصی ورمزهای عبور آنها دست پیدا کنند.

خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی در این باره باذکر چندین مورد نوشت كه سه شرکت امنیت سایبری در ردیابی‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند که چنین تلاشی برای به دام انداختن روزنامه‌نگاران ایرانی، با حکومت جمهوریاسلامی مرتبط است.

بنا بر آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز کهفروردین‌ماه منتشر شد، ایران از لحاظ رتبه‌بندی آزادی رسانه‌ها در ۱۸۰ کشور جهان با شش رده تنزل نسبت به سال ۲۰۱۸، به جایگاه ۱۷۰ سقوط کرده است.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa