آمریکا یک شهروند چین را به اتهام فروش اسلحه به ایران تحریم کرد
آمریکا یک شهروند چین را به اتهام فروش اسلحه به ایران تحریم کرد

آمریکا یک شهروند چین را به اتهام فروش اسلحه به ایران تحریم کرد

دولت آمریکا اعلام کرد یک شهروند چین با نام "کارللی" یا نام دیگر او "لی فنگوی" را به دلیل انتقال مواد مورد نیازبرای ساخت موشک‌های بالستیک به ایران، در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.

به گزارش سایت خبری "نیوزویک"، وزارتخارجه آمریکا روز چهارشنبه یکم خرداد این شهروند چین وشرکت‌های صوری او را درفهرست تحریم‌ها گذاشته که در بخش اسناد دولت فدرال هم ثبت شده است.

مجله نیوزویک نوشت: "یک مقام بلندپایه دولتآمریکا -که می‌خواست ناشناس بماند- به نیوزویک گفت: "کارل لی طیف کاملی ازتمامی مواد مورد نیاز برای ساختن موشکهای بالستیک را در اختیار رژیم ایران قرارداده است. از سیستمهای هدایت کننده بسیار دقیق تا مواد لازم برای سوخت موشکها. اوبرای این کار از شرکتهای پوششی متعددی استفاده می‌کند".

نیوزویک افزود: " رئيس جمهوري آمریکا، دونالدترامپ، برای تحریم این دلال تسلیحاتی چینی که مثل سایه عمل می‌کند وبه شکل غیرقانونیقطعات پیشرفته موشکهای بالستیک را در اختیار رژیم ایران قرار داده است در واقع با یکتیر هم چین و هم رژیم ایران را هدف قرار داده است. تحریم‌ها علیه لی و شرکتهایمتعدد پوششی متعلق به او روز چهارشنبه ۲۲ماه مه (اولخرداد) در روزنامه فدرال ریجیستر که روزنامه رسمی دولت آمریکا است اعلام شد".

این شهروند چین و شرکت‌های او متهم به انتقالشماری از تجهیزات ساخت موشک بالستیک از دستگاه ردیابی وهدف‌گیری دقیق گرفته تا دیگرمواد لازم، به ایران هستند. لی فنگوی از سوی پلیس فدرال آمریکا اف‌بی‌آی هم درفهرست افراد تحت تعقیب قرار دارد.

در هفته‌های اخیر جنگ لفظی میان ایران و آمریکابالا گرفته است. ایالات متحده ایران وگروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در منطقهرا به برنامه‌ریزی برای هدف قرار دادن منافع آمریکا متهم کرده و تحرکات نظامی خودرا در آب‌های خلیج افزایش داده است.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa