محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری سابق ایران
محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری سابق ایران

آيا احمدی‌نژاد به دنبال حمايت مجتبى خامنه اى در انتخابات ریاست جمهوری است؟

بهمن شرف‌زاده، یکی از چهره‌های نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران، خبر دیدار وی با چهره‌های مختلف از جمله مجتبى خامنه اى، فرزند رهبر پیرامون حضور در انتخابات ریاست جمهوری آینده را کذب دانست.

بهمن شرف‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزارى "ایلنا"، درباره برخی گزارش هاى مبنی بر دیدار احمدی‌نژاد با فرزند رهبر ویکی از فقهای شورای نگهبان، گفت: "من از این دیدارها خبر ندارم اما به زعم من همه این اخبار دروغ وکذب است".

این روحانی نزدیک به محمود احمدی‌نژاد در خصوص موضع رئیس‌جمهور پیشین نسبت به شرکت در انتخابات گفت: "وى تاکنون درباره حضور در انتخابات هیچ حرفی در تایید یا تکذیب نگفته ‌است".

شايان بتذكر است كه روزنامه "الجريده" كويتى به تازگى گزارش داد كه محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران با مجتبى خامنه اى ديدار كرد ودرمورد پیرامون حضور در انتخابات ریاست جمهوری آینده گفتگو كردند.

"الجريده" به نقل از منبعى نزدیک به محمود احمدی‌نژاد نوشت: "احمدی‌نژاد با وجود اينكه رهبر با نامزدى وى در انتخابات ریاست جمهوری آینده شايد موافق نيست اما وى آمادگى نامزدى را دارد".

اين منبع افشا كرد كه "مجتبى خامنه اى در ديدارش با احمدی‌نژاد وعده داد كه با رهبر درمورد فرصت نامزدى احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری گفتگو كند وآيا رهبر تاكنون با نامزدى وى مخالف است يا نه".

"الجريده" از ديدار احمدی‌نژاد با آيت الله احمد خاتمى، معاون مجلس خبرگان رهبرى خبر داد وگفت كه درين ديدار از خاتمى خواسته شد تا فرصت نامزدى احمدی‌نژاد را از سوى رهبر تضمين كند.

اين منبع ادامه داد: "احمدی‌نژاد با تعدادى ديگر از اعضاى شوراى نگهبان ديدار كرد كه همه آنها درمورد مساله نامزدى وى در انتخابات ریاست جمهوری نگرش مثبتى را دارند آنچه احتمال مى دهد كه شوراى نگهبان با نامزدى احمدی‌نژاد موافق است".

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa