قالیباف درين سفر اعتراف كرد كه "مردم خوزستان حس محرومیت وتبعیض دارند"
قالیباف درين سفر اعتراف كرد كه "مردم خوزستان حس محرومیت وتبعیض دارند"

آیا قالیباف تبلیغاتی را براى ریاست جمهوری از خوزستان آغاز کرده است؟

پس از سفر محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران به استان خوزستان واظهارات بى سابقه خود درمورد وضعيت بد اين استان ومردم آن، برخى از گزارش ها از آغاز كردن قالیباف سفرهای تبلیغاتی اش برای ریاست جمهوری مى گويند.

قالیباف، در هفته گذشته وارد استان خوزستان شد. استانی که این روزها به دلیل برخی مشکلات وبحران‌ها خبرساز شده است.

قالیباف درين سفر اعتراف كرد كه "مردم خوزستان حس محرومیت وتبعیض دارند وتاكيد كرد كه مردم این منطقه با سختی ومشقت زندگی می‌کنند".

به گزارش "انصاف نیوز"، قالیباف در این سفر که خود آن را "نظارت میدانی" می‌داند با شکل وظاهری متفاوت از قبل ظاهر شده است.

رییس مجلس ایران به همراه تیمی از رسانه‌ها وعکاسان به مناطق بسیاری از جنوب تا شمال خوزستان سفر کرده است ولحظه به لحظه این سفر با تبلیغات گسترده منعکس ومنتشر می‌شود.

رییس مجلس در فیلم‌های منتشر شده در تجمع معترضان به بیکاری در ماهشهر دیده می‌شود ووعده‌ها می‌دهد. با کارگران هفت‌تپه هم دیدار داشته است. تمام این دیدارها به شکل گسترده‌ای منتشر می‌شود وقالیباف یگانه منجی خوزستان معرفی می‌شود.

اما سخنان و‌وعده‌های رییس مجلس که همگی بدون ضمانت اجرایی است، نشان می‌دهد قالیباف یک سفر متفاوتی را انتخاب کرده است. سفری که در آن به دنبال این است که نشان دهد قدرت تبلیغاتی بسیار برتری بر دیگر رقیبان اصولگرا دارد.

به گفته گزارش "انصاف نیوز"، "ماه‌های آینده نشان خواهد داد که قالیباف سفر تبلیغات خود برای ریاست جمهوری را از استان پر جنجال وهیاهو خوزستان آغاز کرده است واین کارناوال ادامه خواهد داشت ورییس مجلس با استفاده از موقعیت خود در استان محروم دیگری حضور پیدا کند".

کاندیدای دور گذشته انتخابات رییس جمهوری در این سفر خود انتقادات تندی از وضعیت خوزستان ابراز می‌کند. از زنان ماهی‌فروش لب جاده تا جوانان بیکار، همگی ایستگاه توقف قالیباف بوده‌اند.

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa