احتمال توقف پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان به خاطر تحریم‌های آمریکا
احتمال توقف پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان به خاطر تحریم‌های آمریکا

احتمال توقف پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان به خاطر تحریم‌های آمریکا

رسانه‌هایپاکستان از قول رئیس شرکت مدیریت گاز اين كشور، مبین صولت، نقل کرده‌ اند دولتاسلام‌آباد با ارسال نامه‌ای رسمی به تهران اعلام کرده است احداث خط لوله ایران-پاکستانبا وجود تحریم‌های آمریکا ناممکن است.

آقای صولتدر گفت‌وگو با بخش پاکستانی "عرب‌نیوز" گفته‌است تا تحریم‌های آمریکاوجود دارد، امکان پیشرفت در این پروژه وجود ندارد. در حالي که رسانه‌های پاکستانیشنبه و یک‌شنبه گزارش داده‌اند، این نامه جمعه ۲۰ اردیبهشت تحویل ایران شده است

در همینحال برخی رسانه‌های پاکستانی امروز یک‌شنبه، ۲۲ اردیبهشت، خبر دادند که نخست‌وزیر پاکستان، عمران خان، طی یک نشست بهمقامات کشورش دستور داده تا با ارسال نامه‌هایی به سران آمریکا واتحادیه اروپاموضع روشن آنها را در مورد پروژه خطر لوله گاز ایران-پاکستان و مسئله خرید گاز ازایران جویا شوند.

به گفته اینرسانه‌ها، نخست‌وزیر پاکستان وجود تحریم‌ها علیه ایران را مهم‌ترین مشکل پیش‌رویتکمیل این پروژه دانسته و گفته است «اگر ما بابت تحریم‌ها نگرانی نداشته باشیم،بخشی را که وظیفه ماست، تکمیل خواهیم کرد.»

بر اساسقراردادی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد میان دو کشور امضا شد،پاکستان بایستی از ابتدای سال ۲۰۱۵ تحویل گاز از ایرانرا آغاز کند. اما تاکنون این کشور حتی آغاز به احداث خط لوله نکرده‌است.

طی چند سالگذشته رسانه‌ها و مقامات ایران بارها اعلام کرده‌اند که پاکستان بایستی ماهانه ۲۰۰ میلیون دلار به‌خاطر تأخیر در دریافت گاز ایرانپرداخت کند، وگرنه ایران می‌تواند این موضوع را در دادگاه‌های بین‌المللی اقامهکند.

Related Stories

No stories found.
Ajel
parsi.ajel.sa