احمد جنتی برای یک سال دیگر دبیر شورای نگهبان شد
احمد جنتی برای یک سال دیگر دبیر شورای نگهبان شد

احمد جنتی برای یک سال دیگر دبیر شورای نگهبان شد

احمد جنتی، سیاستمدار ۹۳ ساله جمهوری اسلامی ایران برای دوره یک ساله دیگر به عنوان دبیر شوراینگهبان انتخاب شده است. آقای جنتی از دوره اولشورای نگهبان که در سال ۱۳۵۹ تشکیل شد عضو اینشورا بوده و از سال ۱۳۷۱ هم به طور مداوم به عنوان دبیر اینشورا انتخاب شده است.

به گزارش بى بى سى فارسى، انتخاب مجدد آقای جنتیبه عنوان دبیر شورای نگهبان یک روز پس از انتخاب سه حقوقدان جدید این شورا توسطمجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. محمد دهقان، محمدحسین صادقی مقدم و هادی طحان نظیفسه عضو جدید این شورا هستند که به مدت شش سال برای این سمت انتخاب شده‌اند.

یکی از حقوقدانان پیشین شورای نگهبان که به مجلسمعرفی نشده گفته است که احمد جنتی دیدگاه او و دو عضو پیشین را در شورا "نمی‌پسندیده"است. مطابق قانون، رئیس قوه قضائیه باید بدون دخالت دیگر نهادها، حقوقدان نامزدیعضویت در شورای نگهبان را به مجلس معرفی کند.

به جز انتخاب سه حقوقدان جدید، آیت‌الله علیخامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم در هفته جاری در سه حکم جداگانه، محمد یزدیو صادق لاریجانی را به عنوان فقهای شورای نگهبان ابقا کرد و علیرضا اعرافی را بهعضویت این شورا درآورد.

در جریان رای‌گیری امروز در شورای نگهبان برای تعیینهیات رئیسه این شورا، عباسعلی کدخدایی به مدت یک سال دیگر به عنوان قائم مقام دبیرو سخنگوی شورای نگهبان انتخاب شد.

آقای کدخدایی چهره سیاسی بسیار نزدیکی به احمدجنتی است و با حکم او رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان رهبری است که ریاست آن را آقایجنتی در اختیار دارد.

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa