آيت الله على خامنه اى، رهبر رژيم ایران
آيت الله على خامنه اى، رهبر رژيم ایران

احکام قطعی حبس چهار درخواست‌کننده استعفای خامنه‌ ای

دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، چهار تن از امضاکنندگان نامه درخواست استعفای آیت الله على خامنه ‌ای، رهبر رژيم ایران را به حبس تعزیری محکوم کرد.

به گزارش"بى بى سى فارسى"، هاشم خواستار، بر اساس حکم این دادگاه، هاشم خواستاربه ۱۶سال حبس تغزیری، ۲ سال تبعید به شهرستان نیکشهر و۲ سال ممنوعیت الخروجی محکوم کرده است. محمد نوریزاد نیز به ۱۵ سال حبس تعزیری، ۲ سال تبعید به ایذه و۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.

دادگاه تجدیدنظراستان خراسان رضوی در حكمش محمد حسین سپهری را به ۶ سال وفاطمه سپهری را به ۳ سال وشش ماه حبسمحکوم کرده است.

گزارش بى بىسى اشاره كرد كه "بازداشت این افراد بعد از آن صورت گرفت که آنها برای آزادیکمال جعفری یزدی، زندانی سیاسی و یکی دیگر از امضاکنندگان نامه استعفاى خامنه‌ ای مقابلدادگاه تجدیدنظر تجمع کردند".

محمدحسینآقاسی وکیل مدافع این شهروندان درخصوص حکم دادگاه تجدیدنظر این شهروندان به "هرانا"،ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفت: "به اعتقاد من رای صادره بههیچ وجه منطبق با قانون نیست. این افراد تنها یک بیانیه صادر کرده بودند ومن اینعمل را منطبق با ماده استنادی در قانون نمی ‌دانم".

آقاسی افزود:" عمل اين فعالان جرم نیست وبرای این اتهام باید حکم برائت صادر می ‌شد.بنابراین اگر موکلین من راضی باشند ما برای اعاده دادرسی اقدام خواهیم کرد".شايان بتذكر است كه چهارده فعال زن داخل ایران نیز بیانیه‌ای در حمایت ازنویسندگان بیانیه استعفاى خامنه‌ای، صادر کردند که شماری از آنها نیز تحت تعقیبقرار گرفتند.

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa