شاخص کیفیت هوای شهر تهران از وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس هنوز عبور نکرد
شاخص کیفیت هوای شهر تهران از وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس هنوز عبور نکرد

استاندارى تهران از تعطیلی مدارس به خاطر آلودگی هوا خبر داد

استاندار تهران، انوشیروان محسنی بندپی، از تعطیلی مدارس ابتدایی، مهدکودک ومراکز پیش‌دبستانی وآموزش استثنایی پایتخت وشهرستان‌های ورامین، قرچک وپیشوا چهارشنبه ۲۲ آبان در دو نوبت صبح وعصر به خاطر آلودگی هوا خبر داده است.

انوشیروانمحسنی بندپی گفت شاخص کیفیت هوای شهر تهران از وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساسهنوز عبور نکرده و روی عدد ۱۳۳ قرار دارد. وبه‌گفتهوی شاخص عددی ۱۰ منطقه تهران از ۱۵۰ عبور کرده واین روند در حال افزایش است وپایداری هوای تهران تاپنجشنبه ادامه دارد.

خبرگزاری ایرنامی‌ نویسد رئیس گروه سلامت هوای مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، عباس شاهسونی،گفته است مرکز فوریت‌های پزشکی تهران در ۲۴ ساعت گذشته دو هزار و۸۶۳ ماموریت در خصوص بیمارانقلبی وریوی داشته است.

آمارهای شرکتکنترل کیفت هوا نشان می ‌دهد که در از آبان ماه پارسال تاکنون ۱۵۶ روز تهران هوایناسالم برای گروه‌های حساس و۸ روز ناسالم برای عموم مردم داشته که در برخی موارد شاخص آلودگی هوا بسیارخطرناک بوده است.

طی سال‌های اخیر، آلودگی فزاینده هوا یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کل جهان بوده‌است. این چالش تنها سلامت و جان فردی انسان‌ها را درگیر نمی‌کند بلکه سالانه ۲۲۵ میلیارد دلار از اقتصاد جهان را نیز از بین می‌برد. بیشترین آسیب را نیز کشورهای جنوب آسیا تجربه می ‌کنند.

در ایران امامطالعات دقیقی برای برآورد هزینه اقتصادی آلودگی هوا انجام نشده‌ است. دبیر انجمنعلمی اقتصاد شهری ایران، محسن طباطبایی، گفته بود که هزینه آلودگی هوای تهران درسال ۹۱، بر اساس واقعی‌سازی قیمت‌ها با نرخ تورم، ۶ هزار میلیارد و۶۷۰ میلیون تومانبرآورد شده بود.

پيشتر بانکجهانی سال ۲۰۱۶، اعلام کرده بود که هر سال ۲.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران به‌خاطر آلودگیهوا از بین می ‌رود و۲۱ هزار نفر به‌خاطر این آلودگی جان خود را از دست می ‌دهند.

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa