اشرف غنی، رئیس‌جمهور افغانستان
اشرف غنی، رئیس‌جمهور افغانستان

اشرف غنی با رهایی ۵ هزار زندانی طالبان مخالفت کرد

پس از توافقنامه ميان آمریکا وطالبان، اشرف غنی، رییس‌جمهوری افغانستان در نشست خبری تاكيد كرد كه رهایی زندانیان حق مردم واز صلاحیت‌های دولت افغانستان است وآمریکا صلاحیت رهایی زندانیان را ندارد.

به گزارش"ايران اينترنشنال"، اشرف غنی در واكنش به رهایی محتمل ۵ هزار زندانیطالبان گفت: "با آمریکا در این مورد موافق نیست وتاکید کرد که رهایی زندانیانتنها وتنها در چارچوب مذاکرات مستقیم وهمه‌جانبه امکان پذیر است".

در توافقنامهآمریکا وطالبان آمده است که این مذاکرات مستقیم میان دولت وطالبان تا ده روز دیگرآغاز می ‌شود. در ده روز آینده آمریکا متعهد شده است زمینه آزادی پنج هزار زندانیطالبان را فراهم کند وطالبان یک هزار زندانی طرف مقابل را باید رها کند.

غنى ادامهداد: "اگر شفافیت نباشد، موافقتنامه که پشت پرده امضا شود، فردا جنبه عملی‌اشمشکلات اساسی خواهد داشت". وى تاكيد كرد که مردم افغانستان باید از رهاییزندانیان اعتماد حاصل کند تا این افراد دوباره سلاح نگیرند ودر برابر مردمافغانستان دوباره ایستادگی نکنند.

اشرف غنی درادامه گفت: "تعیین کرسی من، صلاحیت هیات مذاکره کننده نیست. من فرد نیستم، منامروز مدافع حقوق طفل افغان، زن افغان وشهروند افغان هستم. اگر جمهوریت وجودنداشته باشد، رئیس جمهور معنایی ندارد".

غنی گفت، هیاتمذاکره‌کننده صلاحیت محدود دارد واین به خاطر آن است که تصمیم گیرنده نهایی، طبققانون اساسی یا پارلمان افغانستان است یا لویه جرگه افغانستان ویا رای‌‌سنجی عام(همه‌پرسی) است.

ایالات متحدهآمریکا وطالبان پس از ۱۹ سال جنگ وبعد از ۱۸ ماه مذاکرات فشرده، توافقنامه صلح برای افغانستان را در دوحه، پایتختقطر، امضا کردند. همزمان با امضای توافقنامه آمریکا با طالبان، دولت افغانستان باآمریکا اعلامیه‌ای مشترک را در کابل امضا کردند.

logo
Ajel
parsi.ajel.sa