محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان
محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان

براى دومين بار.. اشرف غنی رییس جمهور افغانستان شد

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، روز یکشنبه اول دی، نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری این کشور را که روز ششم مهرماه برگزار شد، اعلام کرد. بر اساس نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، محمد اشرف غنی، رییس جمهور کنونی، بار دیگر برنده این انتخابات شد

بر اساس این نتایج، محمد اشرف غنی با به دست آوردن ۵۰.۶۴ درصد آرا برنده قطعی انتخابات است و عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت افغانستاننیز که رقیب اصلی محمد اشرف غنی در این انتخابات بود، توانست ۳۹.۵۲ درصد آرا را بهدست آورد.

به گزارش "راديو زمانه"، بلافاصله پس از انتشارنتایج انتخابات، دفتر عبدالله اعلام کرد که انتخاب دوباره اشرف غنی را نمی‌ پذیرد.عبدالله با طرح اتهام صورت گرفتن تقلب در این انتخابات، پیشتر خواستار توقف بازشماریآرا شده بود.

ستادانتخاباتی عبدالله عبدالله، معاون اجرایی ورقیب اصلی اشرف غنی اما نتیجه اعلام شدهرا نپذیرفت ودر اطلاعیه‌ای اعلام کرد: "نتیجه‌ی تقلبی اعلان شده از سوی کمیسیونبدون تصفیه‌ی آرای پاک از ناپاک مشروعیت ندارد".

ستادانتخاباتی ثبات وهمگرایی" که عبدالله را حمایت می‌ کرد در اطلاعیه‌اش تاکید کردهاست: "نتیجه‌ی استوار برتقلب" را بدون رسیدگی به خواست‌ها وتقاضاهای قانونیاین تیم، هرگز نمی‌پذیرد.

اینگروه خواستار ابطال بیش از ۳۰۰ هزاررای "باطل ومشکوک" وبازشماری دوباره آراء بدون احتساب رای‌هایی که بدون ثبتنام الکترونیکی اخذ شده بود، است.

عبداللهعبدالله در جریان دور پیشین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هم ابتدا نتایج اعلامشده را نپذیرفت وهواداران خود را به حضور در خیابان فراخواند. در نهایت اما او واشرفغنی برای تشکیل یک دولت مشترک وائتلافی به توافق رسیدند.

Related Stories

No stories found.
logo
Ajel
parsi.ajel.sa